Zoeken
Sluit dit zoekvak.

ANBI status en giften in geld

Schenken met fiscaal voordeel

Giften aan goede doelen en instellingen kunnen in aanmerking komen voor belastingaftrek, indien zij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn. Onze vereniging Erfgoedhuis Veldhoven heeft zo’n ANBI-status. Aangezien onze vereniging een culturele instelling is, geeft de belastingdienst u nog een extra voordeel van 25% boven op het bedrag dat als contributie of bijdrage betaald wordt. Door op deze manier uw contributie te voldoen zal dat voor zowel u als voor het Erfgoedhuis Veldhoven een voordeel opleveren!

De belastingdienst kent twee soorten giften:
gewone en periodieke giften.

Gewone gift
Gewone giften kennen een beneden- en een bovengrens. Periodieke giften daarentegen zijn vanaf de eerste euro volledig aftrekbaar. Daarom adviseert onze vereniging u om een vijfjarig contract af te sluiten voor minimaal het lidmaatschapsgeld van € 15,- per jaar. Zo kunt u gedurende 5 jaren tenminste € 15,00 x 1,25 = € 18,75 (afgerond € 19,00) als periodieke gift aftrekken. Het belastingvoordeel is afhankelijk van de tariefgroep waarin u valt. Hoe hoog de belastingaftrek is en wat u daardoor uiteindelijk indirect aan contributie betaalt, kunt u berekenen op de website van de Belastingdienst onder ‘periodieke giften’.

Periodieke gift
Een periodieke gift moet u vastleggen met een onderhandse akte van schenking (sinds 2014 hoeft dat niet meer bij een notaris). Deze kunt u afsluiten bij onze penningmeester. Voor een afspraak kunt u mailen naar: info@erfgoedhuisveldhoven.nl

Erfgoedhuis Veldhoven
KvK nr 82692203
RSIN nr 862568559