Projecten

Red de Oude Pastorie

De Oude Pastorie in Veldhoven (Dorpstraat 93-95) is een rijksmonument, dat in 2017 door de vorige eigenaar van binnen vrijwel helemaal gesloopt is. De Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken heeft er sindsdien alles aan gedaan om de cultuurhistorische waarde van het rijksmonument zo goed mogelijk te herstellen. Volgens een recent bouwhistorisch onderzoek wordt de cultuurhistorische waarde van de Oude Pastorie vooral bepaald door de indeling en de aankleding van de ruimtes in het pand. In het rapport over dit onderzoek wordt bovendien aangegeven hoe de bijzondere stijl van de Oude Pastorie kan worden hersteld.

 

 

De gemeente Veldhoven heeft echter toestemming gegeven om in de Oude Pastorie vijf appartementen te bouwen, waardoor de monumentale waarde van het interieur geheel verloren gaat. Middels een rechtszaak heeft de Stichting geprobeerd om dat te voorkomen. De rechter in Den Bosch oordeelde echter, dat de Stichting in deze kwestie niet als belanghebbende kan worden aangemerkt.

De raadsman van de Stichting is van mening, dat er toch mogelijkheden zijn om voor de Stichting de kwalificatie belanghebbende hard te kunnen maken. Eén van de elementen daarin is, dat de Stichting kan aantonen, dat ze brede steun vanuit de bevolking krijgt.

Als u met de Stichting van mening bent dat de Oude Pastorie als volwaardig rijksmonument gehandhaafd moet blijven, stuur dan a.u.b. een steunbetuiging naar veldhovendorp@gmail.com

Natuurlijk heeft het de voorkeur, dat u uw eigen woorden kiest, maar mocht u geen inspiratie hebben om een pakkende tekst samen te stellen, kopieer dan a.u.b. onderstaande voorbeeldtekst en stuur die naar veldhovendorp@gmail.com.

Voorbeeldtekst

Graag betuig ik mijn steun aan de Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken in haar poging om te voorkomen, dat in de Oude Pastorie in Veldhoven met het adres Dorpstraat 93-95 vijf appartementen worden gebouwd. Ik beschouw de Stichting als belanghebbende, omdat ze in deze zaak ook spreekt en handelt namens mij als (oud)-Veldhovenaar, die het belangrijk vindt dat ons cultuurhistorisch erfgoed in het algemeen en het rijksmonument de Oude Pastorie in het bijzonder behouden blijft.

Vergeet uw naam niet onder de tekst te zetten!

Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp.

 

 

Rijksmonument
De Oude Pastorie op Dorpstraat 95 is één van de oudste gebouwen van Veldhoven. Tot 1899 was de het de woning van de Veldhovense pastoor. De pastorie werd gebouwd in 1778 door de witheren van Postel, die tot 1826 de zielzorg voor de Caeciliaparochie in Veldhoven-Dorp voor hun rekening hebben genomen. Ook vóór 1778 stond hier de R.K. pastorie die in 1766 door Postel werd aangekocht en die vóór die tijd waarschijnlijk al vele decennia door de witheren van Postel werd gehuurd. In ieder geval al in 1708 toen op 17 november de pastorie – evenals de pastorie van de dominee – in vlammen opging. Franse troepen legden in november 1708 een brandschatting op aan verscheidene Kempische dorpen, waaronder Veldhoven. Veldhoven, waarschijnlijk niet bij machte tot betalen, zag dertien woningen in vlammen opgaan, inclusief de twee pastorieën.

In 1826 nam het bisdom de zielzorg over en stelde Gerardus Verhoeven aan als pastoor. In 1899 werd begonnen met de bouw van een pastorie naast de kerk. De Oude Pastorie werd in 1901 gekocht door Frans Vissers. De familie Vissers verkocht de Oude Pastorie aan Vincent de Kort, die met veel zorg de oude stijl handhaafde.

Na het overlijden van Vincent in 2014 werd de pastorie in 2017 verkocht. De nieuwe eigenaar bleek geen boodschap de hebben aan de status van Rijksmonument, die aan dit pand verbonden is en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. Het pand werd binnenin grotendeels vernield. Een strafproces moet nog volgen. De gemeente Veldhoven zet alle zeilen bij om nog te redden wat er te redden valt.

Meer projecten

Veldhoven 100 jaar

Erfgoedhuis Veldhoven publiceert een artikelenreeks in het Veldhovens Weekblad.

Expo Veldhoven 75 jaar Vrij

Veldhoven 75 jaar Vrij

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Noord-Brabant werd bevrijd van de Duitse bezetters. Onder de noemer ‘Veldhoven 75 jaar Vrij’ word dat gevierd met uitgebreid activiteitenprogramma.

Onthulling plaquette Jan Borghouts

In het kader van de 75-jarige herdenking van het bombardement op Zeelst is op 17 september bij het borstbeeld van J.J.F. Borghouts een plaquette onthuld.

een Zeelster slag

Een grootscheeps dna-afstammingsonderzoek naar de herkomst van de bevolking van de Kempen, in het bijzonder van Zeelst en Meerveldhoven.