Project Oude Pastorie

Partij in zaak Oude Pastorie

Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken is wel degelijk partij in de zaak die de stichting had aangespannen met als doel de monumentale waarde van de Oude Pastorie te herstellen. De rechtbank in Den Haag besloot op 25 mei dat de stichting maatschappelijk relevant is en dus partij in de zaak om het rijksmonument te behouden. Dat is mede te danken aan de honderden steunmailtjes die de stichting mocht ontvangen. De Rijksoverheid beschermt rijksmonumenten met als doel de monumentale waarde ervan te behouden, aldus de website van de rijksoverheid en daar wil de stichting de gemeente graag aan houden.

Het interieur van de Oude Pastorie werd in 2017 geheel vernield. De gemeente Veldhoven gaf in 2020 een omgevingsvergunning af om in de Oude Pastorie maar liefst vijf appartementen te vestigen. In een bouwhistorisch onderzoek werd aangetoond dat in het geval van de Oude Pastorie juist de indeling en de rijkdom van het interieur een bepalende cultuurhistorische waarde aan dit rijksmonument geven. Door in de Oude Pastorie relatief kleine appartementen onder te brengen, verliest het monument zijn waardigheid en identiteit. Indeling en stijl van deze woning hebben een hoge zeldzaamheidswaarde. Het rapport wijst er bovendien op dat er geen beletsels zijn om de wezenskenmerken te herstellen of op zijn minst duidelijk herkenbaar te houden.

De Stichting kreeg van de rechter alle gelegenheid om deze zienswijze toe te lichten en te betogen dat de gemeente Veldhoven onvoldoende haar best gedaan heeft om de monumentale waarde van de Oude pastorie in ere te laten herstellen. Als er voor de Notre Dame oplossingen gevonden kunnen worden, dan moet dat toch zeker ook kunnen voor de Oude Pastorie. Over enkele weken volgt de uitspraak van de Raad van State.

Red de Oude Pastorie

Stuur ons een steunbetuiging voor het behoud van de Oude Pastorie als rijksmonument.

ANDERE PROJECTEN

Behoud van monumenten

Deze projectgroep onderzoekt de geschiedenis van de bestaande rijksmonumenten in Veldhoven en stelt een voorstel op van een gemeentelijke monumentenlijst.

Verbonden levenslopen: bruid en bruidegom

Na het onderzoek in de begraafboeken vanaf 1780 tot 1811 en de Overlijdensregisters 1811-1880 hebben we deze zomer vooral gewerkt met de trouwboeken en de Huwelijksregisters 1780-1840.

Veldhoven 100 jaar

Erfgoedhuis Veldhoven publiceert een artikelenreeks in het Veldhovens Weekblad.

Expo Veldhoven 75 jaar Vrij

Veldhoven 75 jaar Vrij

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Noord-Brabant werd bevrijd van de Duitse bezetters. Onder de noemer ‘Veldhoven 75 jaar Vrij’ word dat gevierd met een uitgebreid activiteitenprogramma.

Onthulling plaquette Jan Borghouts

In het kader van de 75-jarige herdenking van het bombardement op Zeelst is op 17 september bij het borstbeeld van J.J.F. Borghouts een plaquette onthuld.