Actueel

Partij in zaak Oude Pastorie

Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken is wel degelijk partij in de zaak die de stichting had aangespannen met als doel de monumentale waarde van de Oude Pastorie te herstellen. De rechtbank in Den Haag besloot op 25 mei dat de stichting maatschappelijk relevant is en dus partij in de zaak om het rijksmonument te behouden. Dat is mede te danken aan de honderden steunmailtjes die de stichting mocht ontvangen. De Rijksoverheid beschermt rijksmonumenten met als doel de monumentale waarde ervan te behouden, aldus de website van de rijksoverheid en daar wil de stichting de gemeente graag aan houden.

Het interieur van de Oude Pastorie werd in 2017 geheel vernield. De gemeente Veldhoven gaf in 2020 een omgevingsvergunning af om in de Oude Pastorie maar liefst vijf appartementen te vestigen. In een bouwhistorisch onderzoek werd aangetoond dat in het geval van de Oude Pastorie juist de indeling en de rijkdom van het interieur een bepalende cultuurhistorische waarde aan dit rijksmonument geven. Door in de Oude Pastorie relatief kleine appartementen onder te brengen, verliest het monument zijn waardigheid en identiteit. Indeling en stijl van deze woning hebben een hoge zeldzaamheidswaarde. Het rapport wijst er bovendien op dat er geen beletsels zijn om de wezenskenmerken te herstellen of op zijn minst duidelijk herkenbaar te houden.

De Stichting kreeg van de rechter alle gelegenheid om deze zienswijze toe te lichten en te betogen dat de gemeente Veldhoven onvoldoende haar best gedaan heeft om de monumentale waarde van de Oude pastorie in ere te laten herstellen. Als er voor de Notre Dame oplossingen gevonden kunnen worden, dan moet dat toch zeker ook kunnen voor de Oude Pastorie. Over enkele weken volgt de uitspraak van de Raad van State.

OVERIG NIEUWS

Open Monumentendag

Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 10 en 11 september. In samenwerking met Museum ’t Oude Slot stellen we tijdens dat weekend verschillende ‘monumenten’ open.

ANBI-Cultuurstatus

Op 29 april 2022 hebben we van de belastingdienst bericht gehad, dat aan ons de ANBI-cultuurstatus is toegekend.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2021

Bestelde boeken kunnen op 19 december worden opgehaald bij D’n Bond. Vanaf 20 december is het boek te koop bij Primera in de Kromstraat, zolang de voorraad strekt.

Boek Veldhoven 100 uitverkocht

Veldhoven 100 is een uitgave van Erfgoedhuis Veldhoven over de Veldhovense geschiedenis. Ruim 250 pagina’s met vele historische foto’s.

In Memoriam Felix de Vries

Op 5 november is Felix de Vries overleden in de hospice van huize Merefelt. Zijn vrouw Annie, al heel veel jaren tobbend met haar gezondheid, overleed drie dagen later.

Steun ook de Geheimen

Wie nog een stem overheeft, zou daar de Stichting Geheimen van Veldhoven erg blij mee maken!