Wie wittet?

Hoeveel jaar bestaat het gilde Sint Jan Baptist dit jaar?

700 jaar

Het gilde Sint Jan Baptist is opgericht in 1321 en bestaat dit jaar dus 700 jaar. Helaas kan het gildefeest niet doorgaan. Het laatste grote gildefeest was in 2011.

WIE WISTET?