Wie wittet?

Hoe heette dit café op de hoek Heerseweg/Locht, voorheen een brouwerij/herberg?

De Zwaan

In 1686 erfde Johan Smits van zijn vader Reijnier ‘den Swaen met de brouwerij’. De naam De Zwaan heeft tot in de 20e eeuw stand gehouden, maar is toen helaas vervangen.

Veldhoven-Dorp telde aan het begin van de 18e eeuw tien herbergen of tapperijen, waaronder vijf brouwerijen. Eén van die brouwerijen stond op de hoek Heerseweg/Locht waar tot enkele jaren terug Birds & Beer was gevestigd, voorheen ’t Vervolg, dáárvoor het café van Ge geheten. Deze brouwerij wordt al in 1650 vermeld en werd in ieder geval vanaf het begin van de 18e eeuw gecombineerd met een herberg. Vanaf omstreeks 1714 is er op die locatie alleen nog sprake van een herberg.

De naam van de brouwerij/herberg uit 1650 heeft ruim 300 jaar stand gehouden. Tot diep in de 20e eeuw droeg het café op die locatie nog diezelfde naam. In 1934 wordt Harrie Wissink de laatste uitbater onder de oude naam uit de 17e eeuw.

WIE WISTET?