Wie wittet?

Uit de Oerlese harmonie ontstond dit Barbershop-koor. Wie zijn dit?

Van links naar rechts: Jan van der Waerden, Jan Reeker, Co van Toor en Leo van Kessel.

WIE WISTET?