Veldhoven onthuld

De pastorie van Meerveldhoven

Veldhoven onthuld is een artikelreeks in het weekblad ‘Thuis in Veldhoven’ over markant Veldhovens erfgoed.

Kapelstraat-Zuid 18

Wie is de ontwerper van de pastorie aan de Kapelstraat-Zuid? Het gemeentearchief en het parochiearchief geven geen uitsluitsel. Men verwacht dan een antwoord op die vraag te vinden in de omschrijving van het monument in het rijksmonumentenregister. In 2006 is het pand immers aangewezen als rijksmonument. En daar staat: “PASTORIE bij de H. Lambertuskerk, gebouwd in 1902, vermoedelijk naar ontwerp van architect L.C. Hezenmans.” Ook in andere literatuur is die veronderstelling te lezen. De voorganger van de huidige Lambertuskerk (nu Christus Koningkerk) is immers in de jaren 1888-1889 gebouwd naar een ontwerp van deze Lambert Hezenmans (1841-1909). Hij zou dus in 1901 het ontwerp gemaakt kúnnen hebben. Maar niets blijkt minder waar, want het behoort tot het oeuvre van Jan Heijkants (1850-1920) uit Erp.

De Peel- en Kempenbode van 19 juli 1902 vermeldt namelijk:
“Meerveldhoven. Er is hier de laatste jaren heel wat gedaan. Onze nieuwe kerk, in sierlijken stijl gebouwd, is door den heer Bockholts van Eindhoven op eene wijze gedecoreerd, die de bewondering wekt van alle bezoekers, en thans zien wij daar weer staan eene nieuwe pastorie, door onzen vorigen herder aan de parochie geschonken, onder de leiding van den bekwamen architect Heijkants gebouwd. Voegt men daarbij den steeds in fraaiheid toenemenden processieweg, dan krijgt men een geheel, dat dit bedevaartsplaatsje tot bijzonder eere strekt.”

Jan Heijkants is overigens geen onbekende in Veldhoven want hij tekende ook de (gesloopte) kloosters aan de Dorpstraat, waarschijnlijk ook het klooster in Zeelst en de nog bestaande pastorie in Veldhoven-Dorp.

MEER VELDHOVEN ONTHULD

De Gender

De Gender is een beekje van circa 15 km lang dat voor het grootste gedeelte

De Brink van Zandoerle

In de geschiedschrijving van Oerle maakt men een onderscheid tussen Kerkoerle en Zandoerle. Zandoerle is

De Leeuwenhoff

Aan de Berkt 50 staat de eerste burgemeesterswoning van Oerle, genaamd De Leeuwenhoff. De eerste

Het Notarishuis

Eén van de oudste en meest karakteristieke panden in de gemeente Veldhoven.

De Kers

Daar waar nu uitgaanscentrum De Kers staat, stond vroeger brouwerij/herberg ‘De drie zwaantjes’.

De Steenselse Hut

Locht 120 staat bij oudere Veldhovenaren bekend als de Steenselse Hut. In de 19e eeuw stond er een sobere hut die bewoond werd door de familie Van Ham.

Hendrik Willem Platteel

Dit in 1885 gebouwde pand werd in 1897 door Hendrik Willem Platteel gekocht die er een sigarenfabriekje begon.

J. Limpens Smederij

Smid Jan Limpens betrekt in 1922 met zijn echtgenote Maria Barbara Schoutissen vanuit Eindhoven dit woonhuis met smederij.

Het Koetshuis

Op de splitsing Oude Kerkstraat-Paleisstraat staat sinds 1880 het Koetshuis. De klokgevel met daarin de zesdelige schuiframen vallen het meest op.

Museum ’t Oude Slot

Verscholen in een prachtige wijk ligt, omringd door een gracht, een van de mooiste Rijksmonumenten van Veldhoven.

Selstadium

Burgemeester Antonius Janssens liet in 1895 op deze zichtlocatie dit prachtig pand bouwen.

De Protestantse Pastorie

De naam Protestantse Pastorie verwijst naar de geschiedenis van het pand dat in 1770 werd gebouwd. Maar haar verhaal begint al eerder.

Oude raadhuis

Dit gebouwtje herinnert ons er aan dat Oerle eens een eigen gemeente was.

Villa ‘het Slot’

Deze markante villa werd in 1928 gebouwd naar een ontwerp van de Bossche architect Albert Valk, de broer van de meer bekende Hendrik Valk.

Klooster en pensionaat

Meer dan 100 jaar hebben het klooster en het pensionaat “Onze Lieve Vrouw van Lourdes” het straatbeeld van de Oude Kerkstraat bepaald.

Het Trapjeshuis

Het markante Trapjeshuis is zo genoemd naar de trapgevels aan de zijkant.

De tram

Tussen 1897 en 1937 reed er een stoomtram door de Kempen, van Eindhoven naar Reusel.

De Lindebloem

Op 16 februari 1901 werd bij notaris Hordijk te Vessem door lokale boeren de Coöperatieve Roomboterfabriek “De Lindebloem” opgericht.

De Schaapskooi

“De Schaapskooi” was de laatste herinnering aan het boerenleven op Sondervick.

Huize Ter Eik

Dankzij een verharde weg, een trambaan en de Gender had het een gunstige ligging voor industrieën en was het aantrekkelijk voor fabrikanten in markante villa’s.

Locht 44 en 44a

Op de Locht in Veldhoven staan enkele karakteristieke panden die herinneren aan de industrialisatie die in de tweede helft van de 19e eeuw de dorpen in de Kempen veroverde.

Molen De Adriaan

Op de grens van Meerveldhoven en d’Ekker staat de molen ‘De Adriaan’, een rijksmonument uit 1906.

Zandoerle 30

Zandoerle 30 is een langgevelboerderij van omstreeks 1865. Het is een rijksmonument.

Kapelstraat 8

Door aannemer Pieter van Grootel in zakelijke stijl gebouwde villa naar voorbeelden van de wereldbekende architect Willem Marinus Dudok.

Zandoerle 11

De woonboerderij, meer dan 100 jaar verbonden geweest aan de familie Van de Ven, kent een rijke geschiedenis.

Café De Beurs

Al in de 19de eeuw stonden er tegenover de kerk in Veldhoven-dorp twee cafés: het café van Friedje Verhagen (Dorpstraat 15) en dat van Driek Bijnen (Dorpstraat 17).