Wie wittet?

Met welke orde is de 21-jarige Veldhovense soldaat Cees Sleegers onderscheiden?

Sleegers kreeg de Militaire Willemsorde en werd daarbij benoemd tot Ridder 4e klasse

In de nacht van 9 op 10 mei 1940 vielen de Duitsers ons land binnen. Aan de Maaslinie liggen zeven bataljons militairen, verdeeld over vele kazematten om de grens te bewaken. Onder hen bevindt zich de 21-jarige Veldhovense soldaat Cees Sleegers, die zijn uiterste best doet om te verhinderen dat de Duitsers met rubberboten de Maas oversteken. Dat gaat urenlang goed, maar dan wordt hij zelf getroffen door een granaatscherf in zijn rug en raakt zwaar gewond.

WIE WISTET?