Wie wittet?

Waar is dit? Wat is dit?

Volmolenweg, de Vlasroot

Vroeger werden er aan de kanten sleuven gegraven waarin de vlasstengels konden rotten, waarna van de overblijvende vezels het linnengaren kon worden gesponnen. Het scheiden van de vezels van de rottende resten werd hekelen genoemd.

WIE WISTET?