Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Veldhovens geweten

Veldhovens geweten is een artikelreeks in het Veldhovens Weekblad over bijzonder Veldhovens erfgoed.

Een memorabel jaar voor PVGE Veldhoven

Wat is de PVGE?
De PVGE is een federatie van zeven verenigingen voor senioren in de regio Eindhoven met als motto: samen actief zijn op het gebied van hobby, sport, ontmoeten, reizen, kunst en cultuur, muziek en lezingen om “bij de tijd” te blijven.

Op 18 januari 1948 werd de PVGE opgericht. De wereld was niet dezelfde als nu, maar vanuit een breder perspectief lijken de problemen van toen en vandaag in grote lijnen op elkaar. Na de oorlog was er gebrek aan alles: er was grote woningnood en de prijzen rezen de pan uit…

Een klein vriendenclubje vanuit Philips, dat elkaar regelmatig aan de biljarttafel trof, vond dat er voordeel te behalen viel door krachten te bundelen en samen leuke activiteiten te ondernemen. Dit is vandaag nog steeds de belangrijkste missie van de PVGE en is de basis voor een bloeiende en groeiende vereniging.

De PVGE is opgericht als een Philips-vereniging van gepensioneerden en is  gegroeid naar een zelfstandige onafhankelijke vereniging, los van Philips. Het lidmaatschap staat los van het “met pensioen gaan”. Iedereen van 55+ is van harte welkom om elkaar te ontmoeten en samen hobby’s uit te oefenen. Binnen de regio Eindhoven is de PVGE de grootste vereniging voor senioren met 8000 leden. De PVGE afdeling Veldhoven heeft zo’n 1500 leden.

In 2024 bestaat de PVGE Veldhoven veertig jaar. Een belangrijke taak is belangenbehartiging op het gebied van nieuwe woonvormen en gezondheidsvoorzieningen voor senioren in Veldhoven, hulp bij belastingaangifte en aandacht voor minder mobiele en zieke leden.

75 jarig PVGE
In juni 2023 werd het 75-jarig jubileum groots gevierd met een feestmiddag in het Parktheater in Eindhoven en een symposium op de TU Eindhoven. In Veldhoven was er in augustus een informatiemarkt in de Ligt. De grote zaal was omgetoverd tot een informatiemarkt, waar leden en belangstellenden informatie over de activiteiten van de verschillende clubs konden krijgen. Het gevolg van alle media aandacht en enthousiaste verhalen van de club coaches was dat het aantal leden in 2023 met circa 150 is gegroeid.  Ook is er een tweede bloemschikclub opgestart.

Diezelfde avond was er voor geïnteresseerde leden een feest met dansgelegenheid onder begeleiding van “His masters noise”, het orkest van onze voorzitter Wiel Berden. Ook was er de première van het PVGE-Veldhoven orkest met eigen leden. Nieuwe muzikanten zijn welkom!

Activiteiten van de PVGE in Veldhoven
De leden ontmoeten elkaar in 24 clubs met (twee)wekelijkse of maandelijkse activiteiten op het gebied van:

  • Sport: Gym 55+, fietsen, Nordic walking, (natuur)wandelen
  • Ontspanning: de soos, leeskring, muziek luisteren, line dance, tafeltennis, discussie, zingen, biljarten, jeu de boules
  • Hobby’s: computergebruik, handwerken, bloemschikken, yoga, bridgen, koken, genealogie
  • Cultuur: reizen en lezingen.
  • De bijzonder actieve reisgroep organiseert een- en meerdaagse groepsreizen. Het gevarieerde programma aan actuele lezingen over tal van onderwerpen prikkelen en verrijken je leven.

De drijvende krachten in de vereniging zijn de 130 vrijwilligers: zij zijn het ‘goud’ van de vereniging.

Belangenbehartiging voor senioren
De PVGE vertegenwoordigt de senioren van Veldhoven binnen de gemeente door nauwe banden en overleg met andere verenigingen in de Seniorenraad Veldhoven. We hebben overleg over nieuwe woonvormen en gezondheidsvoorzieningen voor ouderen. Ook geeft de PVGE hulp bij de belastingaangifte voor leden. Als men graag samen met iemand iets wil doen of gewoon even bijkletsen is er het “maatje voor maatje” project. En natuurlijk is er aandacht voor minder mobiele en zieke leden. Het lidmaatschap geeft ook voordelen met kortingen bij bedrijven en instellingen in de regio.

Foto: Een bijzonder drukke en geslaagde open dag leverde circa 150 nieuwe leden op.

MEER ARTIKELEN

Koningshof

Koningshof geniet tot over de landsgrenzen bekendheid als NH hotel, maar de naam Koningshof is ook verbonden aan het voormalige klooster met middelbare scholen.

Lees meer

Wereldkampioen Rinus Schoonen

Het overkomt niet veel mensen dat ze gelukgewenst worden door twee premiers. En zeker niet binnen drie dagen. In 1968 viel die eer wel te beurt aan Rinus Schoonen.

Lees meer

Het Hendrinepeike

Op de hoek van het Mariapad aan de zijgevel van Van Vroonhovenlaan 40 hangt een houten straatnaambordje met de naam Hendrinepeike. Wie was die Hendrine?

Lees meer

Het verdwenen schilderij

Eeuwenlang heeft in de R.K. pastorie van Veldhoven-Dorp een schilderij gehangen waarop de familie Bertrandt staat afgebeeld. Naar één van de afgebeelde familieleden – Carolus Bertandt – is in Veldhoven in 1967 een straat vernoemd, de Pastoor Bertrandstraat. Tegenwoordig hangt het schilderij in de abdij van Postel.

Lees meer

KPJ Sportdagen van weleer

De KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren) is in de jaren twintig van de vorige eeuw ontstaan uit de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) en de Boerinnen Jeugd Bond (BJB). De activiteiten zijn destijds gericht op het kunnen runnen van een boerderij of een tuinderij, maar ook sportdagen, zomerkampen en ploegwedstrijden.

Lees meer

Soldaten in de Kempen

Ze waren welkome gasten in september 1944, maar in de loop van haar geschiedenis heeft de Kempen ook veel last gehad van legers die door de regio trokken en er huis hielden.

Lees meer

“It is mei sizzen net to dwaen”

Merefelt, hoogste etage, uitzicht over Veldhoven. Ideaal voor een ‘starter’ op de woningmarkt, maar ook voor een moeder en oma van 98. Sjoerdje Beerens – ze leefde in drie culturen – voelt zich er thuis. Zij vertelt waarom.

Lees meer

Extreem weer in Veldhoven: dakstro als veevoer

We klagen graag over het weer: te heet, te nat, te koud, te droog. Afgelopen winter stond in het teken van de wateroverlast. Overheidsmaatregelen vangen dan de ergste schade op zodat de lasten voor de burger worden beperkt. In het verleden waren de klappen groter.

Lees meer

Op de markt is een gulden…

“Uiteraard is er een gemeentelijk Marktreglement,” zegt marktmeester Jeroen Sanders van de weekmarkt in het Citycentrum. “Maar de gezamenlijke marktkooplui hebben ook met elkaar praktische afspraken gemaakt. Zij kennen de regels en weten wat werkt in de praktijk.

Lees meer

D’r is gin schonder plekske op de wirreld

Ieder jaar vindt in Nederland op 11 november een aardverschuiving plaats. Vanaf die datum worden veel plaatsen opeens aangeduid met een bijnaam, en dat blijft dan zo tot en met carnaval. De carnavalsnaam voor Veldhoven wordt ‘Rommelgat’ en het carnavalskrantje krijgt de naam ‘de Rommelpot’.

Lees meer

Ongenode buitenlandse gasten en petazzi

Stel je voor: de gemeente laat weten dat zij vanwege een ernstig woningtekort jouw huis heeft aangewezen voor huisvesting van vier mannen. Niemand wacht op zo’n toewijzing. In de oorlog was dat een normale procedure.

Lees meer

De eerste generatie Oekraïnse migranten

Migranten staan hoog genoteerd in de politieke agenda. Sommige Veldhovenaren boden en bieden onderdak aan Oekraïners. Hoe ging en gaat Veldhoven om met deze buitenlanders? Erfgoedhuis Veldhoven vraagt Veldhovenaren naar hun ervaringen als migrant of nauw betrokkene bij migratie.

Lees meer

We goan wir rommelen in ’t gat

Het door Sjef Eikemans en Sjef Smolders in 1961 op het verzoek van de gemeente opgerichte organiserend comité geeft zichzelf de naam van ‘de Frotters’, ontleend aan de toen nog bloeiende sigarenindustrie; men noemt iemand die hierin werkzaam is unne Frotter.

Lees meer

Ploegwedstrijden, levende historie

Ploegwedstrijden zijn in Veldhoven al vele decennia een begrip. In 2023 werd aan de Oerse Baan de 67e editie gehouden. Bij de eerste wedstrijd in 1957 zijn het de paarden die de ruime overhand hebben: in Zeelst zijn er destijds maar twee boeren die een trekker hebben.

Lees meer

Weversliedjes

Dat hand- of huiswevers een armoedig bestaan hadden blijkt uit officiële stukken maar ook uit liedjes uit die tijd. In 1834 staan er in Zeelst 49 huizen waarvan bekend is dat de eigenaar wever van beroep is. De landmeter van het kadaster tekent hierbij aan dat het om slecht gebouwde huizen gaat waar de linnen- en pellenwevers wonen

Lees meer

Koning Klant werd praktisch

“Het gat van Veldhoven is gedicht” meldde het Eindhovens dagblad op 29 september 1978, daags na de officiële opening van het Citycentrum. De eerste fase van een stedelijke ontwikkeling die op 19 oktober 1983 werd voortgezet met de afronding van de tweede fase, 40 jaar geleden.

Lees meer

De Onze Lieve Vrouwedijk versus De Run 5100

Soms gaan straatnamen heel lang mee. In wat sinds 1921 de gemeente Veldhoven is, komen we in de 16e eeuw straatnamen tegen die we nog herkennen: Sittersewech, Eyndhovesche wech, Muggenhoelstraet. Een straatnaam met een lange geschiedenis en een bijzondere status is de Onze Lieve Vrouwedijk.

Lees meer

Een donderslag bij heldere hemel

Op de zonnige ochtend van zondag 17 september 1944 wordt de bevolking van het kerkdorp Zeelst opgeschrikt door een geallieerd bombardement. Bij het bombardement zijn 19 burgerslachtoffers te betreuren. Nog ieder jaar worden op 17 september de slachtoffers herinnerd en herdacht.

Lees meer