Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Actueel

90 jaar vrijwillige brandweer

Brand! De één kijkt gefascineerd toe, de ander met afschuw. Zeker als je eigen hebben en houden in vlammen dreigt op te gaan. Voor de vrijwilligers van de Veldhovense brandweer betekent het al 90 jaar onmiddellijk paraat zijn als er hulp geboden moet worden. In de jaren 30 nog met de brandspuit, nu ook met een reanimatievoertuig en een hoogwerker. Als de pieper gaat, moet je alles meteen uit je handen laten vallen en in actie schieten.

Waterleidingnet zorgt voor oprichting vrijwilligerskorps
Tot de aanleg van een waterleidingnet in de jaren 30 is het bij een brand behelpen. Voor de brandbestrijding wordt dan gebruik gemaakt van een brandspuit, die wordt voortgetrokken door een paard. Bij zo’n brandspuit horen emmers en brandhaken, waarmee bijvoorbeeld brandend stro van daken wordt afgetrokken.

Vooruitlopend op de plannen voor een waterleidingnet in de gemeente wordt op 13 december 1934 in Veldhoven het korps vrijwillige brandweer opgericht. In 1937 besluit de gemeenteraad om drie slangenwagentjes aan te schaffen, die geplaatst worden in Meerveldhoven, Veldhoven en Zeelst. Voor Oerle is dit niet nodig, omdat het waterleidingnet nog niet is doorgetrokken naar dat deel van de gemeente. Pas na de oorlog schiet de gang er goed in. In 1948 wordt een behoorlijke brandweerwagen aangeschaft.

Jeugdbrandweer levert op termijn vrijwilligers
In 1959 – in het jaar van het zilveren jubileum van de brandweer – wordt een opvallend project gestart: de jeugdbrandweer. Het jeugdkorps bestaat uit kinderen van brandweerlieden, die klaar gestoomd worden om hun vaders op te volgen. Het werpt zijn vruchten af, zeker 50% van de huidige vrijwilligers is daar ooit begonnen.

Werkterrein tot over gemeentegrens
Het brandweerteam bestaat nu uit ruim 40 vrijwilligers. Het werkgebied gaat van een stukje Eindhoven, het gehele bedrijventerrein De Run inclusief het gebied van ASML en verder richting Knegsel en het vliegveld tot aan de McDonald’s aan de Heerbaan en alles wat er zich binnen die contouren bevindt. Naast de vele bedrijven in dat gebied, is er ook een buitengebied met veel agrarische activiteiten.

Twee brandweerposten
De brandweer in Veldhoven heeft twee brandweerposten met elk een eigen team. Het pand van de hoofdpost stamt uit 1993 en ligt op het bedrijventerrein De Run. De andere ligt bij het politiebureau aan de Heemweg bij het Citycentrum. De beide posten rukken zo’n 240 keer per jaar uit. En dat is natuurlijk niet alleen bij brand. Ongevallen, dieren in nood, de brandweer van nu is breed inzetbaar. De Veldhovense brandweer beschikt zelfs over een Reanimatieteam Brandweer met een eigen reanimatievoertuig. Bovendien hebben beide Veldhovense brandweerposten een hoogwerker die een regionale taak heeft. Die hoogwerker is een specialisme van Veldhoven en heeft een eigen getraind team.

Reportage
De vrijwilligers van de brandweer staan al 90 jaar dag en nacht voor ons klaar. Ze presteren onder hoge druk en moeten helder blijven denken. Het zijn heel bijzondere mensen waar we trots op moeten zijn. Hun inventiviteit werd mooi in beeld gebracht in een reportage van Fons de Poel uit 2009.

Foto boven: De brand in Linnenfabriek Van Nuenen aan de Provincialeweg op 5 juni 1959 

OVERIG NIEUWS

Verslag excursie Den Bosch

De excursie naar ’s-Hertogenbosch was niet alleen een mooie rondwandeling door de stad, maar ook een warm pleidooi voor goed erfgoedbeheer.

Fotoverzameling Ad van Run

In het Erfgoedhuis bewaren we een fotoalbum van Ad van Run die in 2019 op 86-jarige leeftijd is overleden. Wie helpt ons zijn foto’s uit de jaren 70-80 te lokaliseren?

Petitie molen De Adriaan

Molenaar John de Jongh ervaart een geplande hoogbouw als een bedreiging voor de waarde van zijn molen en is een petitie gestart om de gemeente Veldhoven te bewegen om de plannen aan te passen.

100 jaar Rood-Wit

Dit jaar bestaat SV Rood-Wit Veldhoven 100 jaar. Op de beeldtafel in de bibliotheek kun je een kijkje nemen in de historie van de oudste voetbalvereniging van Veldhoven.

Ga je mee naar Den Bosch?

Op woensdag 19 juni organiseert Erfgoedhuis Veldhoven voor een gezelschap van max. 50 deelnemers een excursie naar ’s-Hertogenbosch.

Lintje voor Tiny Leijten

Onze secretaris, Tiny Leijten, is sinds vrijdag 26 april jl. lid van de Orde van Oranje-Nassau. Voor Tiny was de onderscheiding misschien een verrassing maar voor de met hem samenwerkende leden van Erfgoedhuis Veldhoven was het een vanzelfsprekendheid.

Dodenherdenking

Op woensdag 4 mei herdenken we alle burgers en militairen die sinds het uitbreken van WOII door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen.

75e Omloop der Kempen

De oudste wielerklassieker in Nederland is onverbrekelijk met Veldhoven verbonden. Op 25 en 26 mei a.s. wordt de 75e editie verreden.

Brabant in de Franse Tijd

Lezing door Simon van Wetten
Dinsdag 16 april 19.00 – 21.30 uur
Bibliotheek Veldhoven
Entree € 5,- of gratis voor leden

Veldhovens Muziekkorps viert 130-jarig bestaan

In 2024 vieren heel wat Veldhovense verenigingen een jubileum. Het Veldhovens Muziekkorps is één van de oudste verenigingen in de gemeente en spant de kroon met de viering van haar 130-jarig bestaan.

Lezing Heikant en De Kelen

Tiny Leijten vertelt aan de hand van veel foto’s en kaarten over de ontwikkeling van deze wijken.

Donderdag 22 febr 14.00 uur
Wijkcentrum De Erikant

QR-code

Digitaal Café van SeniorWeb Veldhoven besteedt op 9 januari in de Bibliotheek aandacht aan de qr-code en de toepassingen ervan, bijvoorbeeld in ons boek Wegwijs in Veldhoven.

Fijne feestdagen

Het bestuur van het Erfgoedhuis Veldhoven wenst je een paar mooie, zinvolle Kerstdagen toe en een voorspoedig en gezond 2024!

Veldhoven door de lens van…

Een selectie van de foto’s die Fotogroep Veldhoven schoot voor ons nieuwe boek kun je vanaf januari in XL-formaat bekijken op de beeldtafel in de bibliotheek.

Het straatnamenboek is er

Ons nieuwe boek Wegwijs in Veldhoven werd vrijdagmiddag 24 november gepresenteerd. Mevrouw Van Rooij-Schats en Jan Bressers ontvingen de eerste exemplaren.

Erfgoed beschermen

Op verzoek van de gemeente hebben wij Wil Coolen voorgedragen om onze belangen te behartigen in de adviescommissie omgevingskwaliteit.

Smokkelen in Brabant

Als introductie op het lespakket voor basisscholen in het kader van Heel Nederland Leest vertelden wij kinderen over smokkelen vanuit de verhalen die we zelf in de krant lazen en die we van onze ouders hoorden.

Wegwijs in Veldhoven

De nieuwe publicatie van Erfgoedhuis Veldhoven is een kijk-, lees- en zoekboek van alle (ruim 800) Veldhovense straten. Het verschijnt eind november.

100 jaar Veldhoven op YouTube

Sinds kort is op ons YouTubekanaal de film te zien van Francien Somers over 100 jaar Veldhoven. Dankzij dit unieke document leer je op lichtvoetige wijze Veldhoven kennen in 17 minuten.

Herdenking bombardement 17 september 1944

Op 17 september werd herdacht dat 79 jaar geleden 19 burgers omkwamen bij een bombardement dat bedoeld was om de bemanning van het afweergeschut rond vliegveld Welschap uit te schakelen.

Uitslag Straatnamenkwis

Onze Straatnamenkwis bleek niet voor iedereen even gemakkelijk. Bekijk hier de juiste antwoorden.

Stille getuigen

Het huis op het adres Heuvelstraat 57a in Zeelst heeft een beschadiging in de stenen boven de voordeur door het bombardement van 17 september 1944. Tijdens een renovatie van het dak van het huis kwamen nog meer beschadigingen aan het licht.

In Memoriam Toon Hopstaken

Ons bereikte het trieste bericht dat Toon Hopstaken, in het verleden een energieke vrijwilliger van Heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis is overleden op 92-jarige leeftijd.

Herinneringswandeling

Op donderdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. In Veldhoven organiseren SWOVE, Erfgoedhuis Veldhoven en de Bibliotheek Veldhoven op maandag 18 september een herinneringswandeling.

Herdenking 17 september

De Werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september nodigt u uit op zondag 17 september 2023 voor de Herdenking van het bombardement op Zeelst.

Veldhovens levend erfgoed

Open Monumentendag kent dit jaar een bijzonder levendig programma. Het thema is namelijk immaterieel erfgoed. Daarbij kun je denken aan culturele gebruiken, tradities en ambachten.

Het archief van Frans Waarma

De familie Waarma heeft het zorgvuldig bewaarde archief van Frans Waarma (1917-1999) overgedragen aan Erfgoedhuis Veldhoven.

Onderwijs 100 jaar geleden

Bekijk nu ruim 100 historische foto’s uit de eerste helft van de vorige eeuw op de beeldtafel van de bibliotheek.

Nieuwe bestuursleden

Op de laatste ledenvergadering zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd: Jan van den Boom (links) en Jan van Gestel. Ze stellen zich voor.

Jan Bressers lid van verdienste

Jan Bressers is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 maart 2023 bij zijn aftreden als bestuurslid benoemd tot lid van verdienste.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022

Op vrijdagavond 18 november a.s. vindt in D’n Bond (Rapportstraat 29) de presentatie van het Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022 plaats.

Verbonden levenslopen: bruid en bruidegom

Na het onderzoek in de begraafboeken vanaf 1780 tot 1811 en de Overlijdensregisters 1811-1880 hebben we deze zomer vooral gewerkt met de trouwboeken en de Huwelijksregisters 1780-1840.

Bombardement herdacht

Bij de jaarlijkse herdenking van het bombardement op 17 september in 1944 in Zeelst was dit jaar voor het eerst sinds Corona weer iedereen welkom.

Herdenking 17 september

Zoals elk jaar wordt het bombardement in Zeelst op 17 september 1944 herdacht. Aansluitend is er een lezing in de Schalm.

Graffiti bij Veldhovens erfgoed

Met opvallende tijdelijke krijtgraffiti brengen we tijdens Open Monumentendag op een ludieke manier de website geheimenvanveldhoven.nl onder de aandacht.

Open Monumentendag

Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 10 en 11 september. In samenwerking met Museum ’t Oude Slot stellen we tijdens dat weekend verschillende ‘monumenten’ open.

ANBI-Cultuurstatus

Op 29 april 2022 hebben we van de belastingdienst bericht gehad, dat aan ons de ANBI-cultuurstatus is toegekend.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2021

Bestelde boeken kunnen op 19 december worden opgehaald bij D’n Bond. Vanaf 20 december is het boek te koop bij Primera in de Kromstraat, zolang de voorraad strekt.

Boek Veldhoven 100 uitverkocht

Veldhoven 100 is een uitgave van Erfgoedhuis Veldhoven over de Veldhovense geschiedenis. Ruim 250 pagina’s met vele historische foto’s.