Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Veldhovens geweten

Veldhovens geweten is een artikelreeks in het Veldhovens Weekblad over bijzonder Veldhovens erfgoed.

Koningshof

Koningshof geniet tot over de landsgrenzen bekendheid als hotel en accommodatie voor congressen, trainingen, vergaderingen en evenementen. Het complex omvat 509 hotelkamers, 80 vergaderruimtes, zalen die tot 2.000 personen kunnen herbergen en voorzieningen zoals een sportcentrum met fitnessruimte, zwembad en squashbanen. Maar de naam Koningshof is ook verbonden aan het voormalige klooster met middelbare scholen.

Naar de Locht
Wanneer hun klooster te Moerdijk in 1944 door oorlogsgeweld wordt verwoest, zoeken de zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus een ander onderkomen. In 1947 kan een perceel van 35 hectare, bestaande uit bos- en heidegrond, aan de Locht in Veldhoven worden aangekocht. Hier wordt in het begin van de jaren vijftig een complex gebouwd dat bestaat uit een klooster met internaat en drie scholen. De religieuzen dopen hun zusterhuis als Koningshof. De naam is geïnspireerd op een Christustafereel – Christus, voorstellende als Koning – dat tijdens de oorlogsvernielingen onbeschadigd is gebleven. Maar al spoedig wordt de naam Koningshof in Veldhoven een begrip voor het gehele terrein met klooster en scholen.

Einde van een tijdperk
De officiële ingebruikname van de gebouwen vindt plaats op 22 april 1954. Op het terrein is dan al een ULO-school voor meisjes van start gegaan. In 1954 volgen de huishoudschool Regina Pacis en de Middelbare Meisjesschool Maria Mediatrix.
Tot 1961 zijn de zusters constant bezig met uitbreiding. Doordat zich steeds minder novicen aanmelden voor het kloosterleven, moeten voor het onderwijs almaar meer leken worden ingeschakeld. Het is duidelijk dat de zusters op den duur hun taken geheel zullen moeten overdragen. Het internaat wordt per 1 augustus 1973 gesloten. Het kloostercomplex wordt in 1976 verkocht aan Beter Wonen in Eindhoven. Het kan als congrescentrum aan een tweede leven beginnen. In 1979 verlaten de laatste zusters Koningshof.

De scholen blijven
Het scholencomplex op het terrein is niet bij de verkoop inbegrepen. De drie scholen worden uiteindelijk ondergebracht bij diverse besturen. De huishoudschool (LHNO) gaat in 1984 op in de Veldhof Scholengmeenschap.
De ULO en de MMS transformeren onder invloed van de Mammoetwet in 1968 tot respectievelijk MAVO Koningshof en HAVO voor meisjes Maria Mediatrix. Vanaf 1970 dringen de eerste jongens het meisjesbolwerk binnen.
In 1971 wordt de HAVO door de zusters overgedragen aan Ons Middelbaar Onderwijs. De school wordt uitgebreid met een VWO-afdeling en de naam wordt veranderd in Anton van Duinkerkencollege. In hetzelfde jaar dragen de zuster MAVO Koningshof over aan het bestuur van de Deken van de Ven Stichting.

Fusie
Het scholencomplex op Koningshof dijt uit met noodlokalen. De wens voor nieuwbouw krijgt in de jaren 90 een nieuwe dimensie als vanuit de overheid wordt aangedrongen op de totstandkoming van brede schoolgemeenschappen. In Veldhoven resulteert dat in 1994 tot het verenigen van alle Veldhovense scholen voor voortgezet onderwijs onder één bestuur. De brede school krijgt de naam Sondervick College. Voorlopig blijven alle deelnemende scholen nog op hun oude locatie. Pas in 2007 worden de scholen verenigd op de Kempen Campus. De schoolgebouwen op Koningshof worden gesloopt. Het is het einde van een tijdperk.

MEER ARTIKELEN

Wereldkampioen Rinus Schoonen

Het overkomt niet veel mensen dat ze gelukgewenst worden door twee premiers. En zeker niet binnen drie dagen. In 1968 viel die eer wel te beurt aan Rinus Schoonen.

Lees meer

Het Hendrinepeike

Op de hoek van het Mariapad aan de zijgevel van Van Vroonhovenlaan 40 hangt een houten straatnaambordje met de naam Hendrinepeike. Wie was die Hendrine?

Lees meer

Het verdwenen schilderij

Eeuwenlang heeft in de R.K. pastorie van Veldhoven-Dorp een schilderij gehangen waarop de familie Bertrandt staat afgebeeld. Naar één van de afgebeelde familieleden – Carolus Bertandt – is in Veldhoven in 1967 een straat vernoemd, de Pastoor Bertrandstraat. Tegenwoordig hangt het schilderij in de abdij van Postel.

Lees meer

KPJ Sportdagen van weleer

De KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren) is in de jaren twintig van de vorige eeuw ontstaan uit de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) en de Boerinnen Jeugd Bond (BJB). De activiteiten zijn destijds gericht op het kunnen runnen van een boerderij of een tuinderij, maar ook sportdagen, zomerkampen en ploegwedstrijden.

Lees meer

Soldaten in de Kempen

Ze waren welkome gasten in september 1944, maar in de loop van haar geschiedenis heeft de Kempen ook veel last gehad van legers die door de regio trokken en er huis hielden.

Lees meer

“It is mei sizzen net to dwaen”

Merefelt, hoogste etage, uitzicht over Veldhoven. Ideaal voor een ‘starter’ op de woningmarkt, maar ook voor een moeder en oma van 98. Sjoerdje Beerens – ze leefde in drie culturen – voelt zich er thuis. Zij vertelt waarom.

Lees meer

Extreem weer in Veldhoven: dakstro als veevoer

We klagen graag over het weer: te heet, te nat, te koud, te droog. Afgelopen winter stond in het teken van de wateroverlast. Overheidsmaatregelen vangen dan de ergste schade op zodat de lasten voor de burger worden beperkt. In het verleden waren de klappen groter.

Lees meer

Op de markt is een gulden…

“Uiteraard is er een gemeentelijk Marktreglement,” zegt marktmeester Jeroen Sanders van de weekmarkt in het Citycentrum. “Maar de gezamenlijke marktkooplui hebben ook met elkaar praktische afspraken gemaakt. Zij kennen de regels en weten wat werkt in de praktijk.

Lees meer

D’r is gin schonder plekske op de wirreld

Ieder jaar vindt in Nederland op 11 november een aardverschuiving plaats. Vanaf die datum worden veel plaatsen opeens aangeduid met een bijnaam, en dat blijft dan zo tot en met carnaval. De carnavalsnaam voor Veldhoven wordt ‘Rommelgat’ en het carnavalskrantje krijgt de naam ‘de Rommelpot’.

Lees meer

Ongenode buitenlandse gasten en petazzi

Stel je voor: de gemeente laat weten dat zij vanwege een ernstig woningtekort jouw huis heeft aangewezen voor huisvesting van vier mannen. Niemand wacht op zo’n toewijzing. In de oorlog was dat een normale procedure.

Lees meer

De eerste generatie Oekraïnse migranten

Migranten staan hoog genoteerd in de politieke agenda. Sommige Veldhovenaren boden en bieden onderdak aan Oekraïners. Hoe ging en gaat Veldhoven om met deze buitenlanders? Erfgoedhuis Veldhoven vraagt Veldhovenaren naar hun ervaringen als migrant of nauw betrokkene bij migratie.

Lees meer

Een memorabel jaar voor PVGE Veldhoven

De PVGE is een federatie van zeven verenigingen voor senioren in de regio Eindhoven met als motto: samen actief zijn op het gebied van hobby, sport, ontmoeten, reizen, kunst en cultuur, muziek en lezingen om “bij de tijd” te blijven.

Lees meer

We goan wir rommelen in ’t gat

Het door Sjef Eikemans en Sjef Smolders in 1961 op het verzoek van de gemeente opgerichte organiserend comité geeft zichzelf de naam van ‘de Frotters’, ontleend aan de toen nog bloeiende sigarenindustrie; men noemt iemand die hierin werkzaam is unne Frotter.

Lees meer

Ploegwedstrijden, levende historie

Ploegwedstrijden zijn in Veldhoven al vele decennia een begrip. In 2023 werd aan de Oerse Baan de 67e editie gehouden. Bij de eerste wedstrijd in 1957 zijn het de paarden die de ruime overhand hebben: in Zeelst zijn er destijds maar twee boeren die een trekker hebben.

Lees meer

Weversliedjes

Dat hand- of huiswevers een armoedig bestaan hadden blijkt uit officiële stukken maar ook uit liedjes uit die tijd. In 1834 staan er in Zeelst 49 huizen waarvan bekend is dat de eigenaar wever van beroep is. De landmeter van het kadaster tekent hierbij aan dat het om slecht gebouwde huizen gaat waar de linnen- en pellenwevers wonen

Lees meer

Koning Klant werd praktisch

“Het gat van Veldhoven is gedicht” meldde het Eindhovens dagblad op 29 september 1978, daags na de officiële opening van het Citycentrum. De eerste fase van een stedelijke ontwikkeling die op 19 oktober 1983 werd voortgezet met de afronding van de tweede fase, 40 jaar geleden.

Lees meer

De Onze Lieve Vrouwedijk versus De Run 5100

Soms gaan straatnamen heel lang mee. In wat sinds 1921 de gemeente Veldhoven is, komen we in de 16e eeuw straatnamen tegen die we nog herkennen: Sittersewech, Eyndhovesche wech, Muggenhoelstraet. Een straatnaam met een lange geschiedenis en een bijzondere status is de Onze Lieve Vrouwedijk.

Lees meer

Een donderslag bij heldere hemel

Op de zonnige ochtend van zondag 17 september 1944 wordt de bevolking van het kerkdorp Zeelst opgeschrikt door een geallieerd bombardement. Bij het bombardement zijn 19 burgerslachtoffers te betreuren. Nog ieder jaar worden op 17 september de slachtoffers herinnerd en herdacht.

Lees meer