Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Boeken

Dit is een overzicht van boeken die het Erfgoedhuis en de voormalige stichtingen Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken en Zeelst Schrijft Geschiedenis hebben uitgegeven. Veel boeken zijn uitverkocht, maar zijn wel online te raadplegen.

De boeken die we op de plank hebben liggen, bieden we voor een aantrekkelijke prijs aan. Stuur ons een e-mail of bezoek op donderdag- of zaterdagmorgen tussen 10.30-12.00 uur de heemkamer in de bibliotheek aan het Meiveld. Bij de aanschaf van één of meer boeken ontvang je bovendien gratis de dvd ‘100 jaar Veldhoven, één stad, vier gezichten’.

Wegwijs in Veldhoven

Erfgoedhuis Veldhoven

2023

Prijs € 25

Van Aangelag naar Zwartven kom je door ruim 800 straten. Plaatjes en praatjes wijzen de weg en dankzij digitale wegwijzers dring je nog dieper in Veldhoven door. Laat je verrassen door dit kijk-, lees- en zoekboek.

Veldhoven 100

Erfgoedhuis Veldhoven

2021

Uitverkocht – Bekijk het boek online

Een rijk geïllustreerd boek over de Veldhovense geschiedenis: de oprichting van Veldhoven, de veranderingen die de Veldhovenaren zelf doormaakten, de ontwikkeling van het Citycentrum, cultuur, sport, carnaval, onderwijs, erfgoed en nog veel meer.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022

Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken

2022

Prijs € 17,50

In het vijfde jaarboek nemen we je mee van Schoot tot d’n Adriaan en besteden daarbij o.a. aandacht aan een eeuwenoud café, een springstier, een speeltuin, een slagerij, een molen, een historische brand, een natuurtheater, een dorpsschool, notities van een schoolmeester en een klassenfoto.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2021

Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken

2021

Prijs € 10

De cultuur en de historie van het dorp aan de Gender worden in dit vierde jaarboek wederom op allerlei manieren bekeken.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2020

Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken

2020

Uitverkocht – Bekijk het boek online

Het derde jaarboek over Veldhoven-Dorp over o.a. de Veldhovense linnenfabricage uit de 19e eeuw, de  Japanse notenboom in de tuin van de Oude Pastorie, 75 jaar scoutinggroep St. Stanislaus Kostka, het klooster en meisjesinternaat Koningshof, de gevangenis in de Rapportstraat en nog veel meer.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2019

Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken

2019

Uitverkocht – Bekijk het boek online

Het tweede jaarboek belicht het Veldhovense leven weer vanuit allerlei invalshoeken: 100 jaar D’n Bond, bedrijvige dorpsgenoten, typisch taalgebruik, een verdwenen hoeve, grafschennis, oorlogsherinneringen, ons dorp in de jaren 40, de klas van weleer, dorpsbeelden van toen en nu, het komt in dit jaarboek allemaal aan bod.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2018

Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken

2018

Uitverkocht – Bekijk het boek online

Uiteenlopende onderwerpen uit het cultuur-historische verleden van Veldhoven-Dorp. Zowel verhalen uit het grijze als uit het recente verleden, persoonlijke belevenissen, het verenigingsleven, archeologische vondsten. Allerlei verrassende wetenswaardigheden uit het rijke dorpsleven waarbij je zult opmerken: dat heb ik nooit geweten!

Harrie Borgers getekend

Louis Schats

2020

Prijs € 5

Het leven en werk van de Veldhovense kunstenaar Harrie Borgers.

Veldhoven-Dorp in oorlogstijd

Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken

2e herziene uitgave, 2020

Prijs € 10

Tijdens de tentoonstelling ‘Oorlogsherinneringen ’40-’45’ in september 2014 werd het boek ‘Veldhoven-Dorp in Oorlogstijd’ gepresenteerd. De 1e druk uit 2014 was snel uitverkocht. Deze 2e druk is een herziene uitgave.

Het Notarishuis

Louis Schats, Rudy Snel

2019

Uitverkocht – Bekijk het boek online

Veldhovens oudste huis
Een onthullende fotoboek over de geschiedenis en de bewoners van van het Notarishuis aan de Dorpstraat 25 vanaf de 17e eeuw tot heden.

Liefde anders niet

Toon Roosen
2018
Uitverkocht – Bekijk het boek online

De gedichtenbundel Liefde anders niet bevat een vijftigtal gedichten en een tiental tekeningen van de Veldhovense dichter Toon Roosen. Zijn gedichten en tekeningen laten je in de spiegel van het leven kijken.

Post uit Zeelst

Zeelst Schrijft Geschiedenis
2017
Uitverkocht – Bekijk het boek online

Een verzameling nostalgische prentbriefkaarten met een verhaal. Het laat zien hoe de dorpskern van Zeelst, met de cafés rond de Heuvel, de kerk en het klooster zich vanaf 1900 ontwikkelt zonder het typische dorpse karakter te verliezen.  

Het Veldhoven-Dorp van meester Rijken

Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken
2017
Uitverkocht – Bekijk het boek online

Een onvoltooide geschiedenis voltooid
In mei 1941 begon de Veldhovense dorpsonderwijzer meester Rijken met het uitwerken van zijn aantekeningen over de geschiedenis van Veldhoven. Hij overleed in januari 1942, waardoor hij zijn werk niet heeft kunnen voltooien. 

De H. Caeciliakerk van Veldhoven-Dorp

Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken

2016

Prijs € 5

Een herinneringsboek over de H. Caeciliakerk, omdat in november 2016 haar deuren gesloten worden voor de zondagse erediensten.

Bivak aan de Beerze – deel 2

Zeelst Schrijft Geschiedenis

2016

Prijs € 5

Verslag van een steentijdopgraving. Gedetailleerde  beschrijving van de onderzoeksresultaten van een zevental deelgebieden, met in totaal bijna 22.000 (!) laat-paleolithische en mesolithische vondsten.

Bivak aan de Beerze – deel 1

Zeelst Schrijft Geschiedenis

2000

Prijs € 5

Publicatie van de vereniging Archeologische werkgroep ’t Oude Slot, Veldhoven.
Verslag van de opgraving Westelbeers-ZW onder leiding van Drs. Jos Deeben (ROB).

De molengeschiedenis van Veldhoven-Dorp

Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken

2015

Prijs € 5

De geschiedenis van de molen die in 1811 door Mathijs Swane in de Veldhovense Kerkakkers werd gebouwd (nu Kapteijnlaan 34). In 1922 werd de molen door de bliksem getroffen en brandde volledig af. De toenmalige molenaar, Louis van Grootel, bouwde de molen niet opnieuw op maar richtte naast zijn woonhuis in de Rapportstraat een graanmaalderij op.

Een donderslag bij heldere hemel

Zeelst Schrijft Geschiedenis

2014

Uitverkocht – Bekijk het boek online

Uitgebracht in 2014 ter gelegenheid van de herdenking van het bombardement van 17 september 1944. Nieuwe inzichten omtrent het bombardement op Zeelst met veel informatie uit die tijd van geallieerde bronnen.

Zeelst in oorlogstijd

Zeelst Schrijft Geschiedenis

2e druk, 2014

Prijs € 5,00

Uitgebracht in 2004 ter gelegenheid van de herdenking van het bombardement van 17 september 1944. Gedenkboek met persoonlijke herinneringen van nabestaanden en memoriaal van pastoor de Bont en pastoor van Welie.

Jacques Cuijpers, een veelzijdig meester

Zeelst Schrijft Geschiedenis

2014

Prijs € 10,00

Cassette met 2 rijk geïllustreerde boeken over het werk van Jacques Cuijpers, hoofdonderwijzer van de openbare lagere school in Zeelst. Met een DVD met zijn kalligrafisch werk in hoge resolutie.  

Dorpszichten van Jan Segers

Ton van de Hurk, Louis Schats

2013

Uitverkocht – Bekijk het boek online

Olieverfschilderijen van de Veldhovense dorpsschilder Jan Segers (1919-1986). Veldhovense dorpsbeelden uit de 19e en 20e eeuw. Uitgave bij de tentoonstelling van schilderijen van Jan Segers.

Zeelster cafés

Zeelst Schrijft Geschiedenis

2013

Prijs € 5,00

Een overzicht van alle Zeelster cafés en brouwerijen, in totaal meer dan 50! Inclusief het oudste, niet meer bestaande café “De Kroon” anno 1750. Tientallen prachtige foto’s, ontroerende verhalen en opmerkelijke krantenberichten. Vele anecdotes uit het Zeelster uitgaansleven van de laatste 100 jaar. 

RK Woningbouwvereniging Sint Lucia Zeelst 1920-1965

Leo Loijen

2013

Prijs € 5,00

Boek over de geschiedenis van de voormalige “RK Woningbouwvereniging Sint Lucia”, de eerste in de gemeente Veldhoven. Deze woningbouwvereniging bouwde begin jaren twintig van de vorige eeuw huizen in de Heuvelstraat en de Broekweg.

Witte nog?

Stichting Historisch Oerle

2011

Uitverkocht – Bekijk het boek online

Fotoboek over Oerle en zijn bewoners van omstreeks 1900 tot 2000. Foto’s van woonhuizen en boerderijen die nu niet meer te vinden zijn in het straatbeeld van Oerle. Maar ook foto’s van woonhuizen en boerderijen die een verbouwing hebben ondergaan. Geen historisch werk, maar mooie foto’s van Oerle en zijn bewoners.

Het verhaal van Frits Verhagen

Brit Verhagen

2011

Uitverkocht

Frits Verhagen kwam op 22 januari 1949 nabij Boemidjawa, Java, om het leven. Hij was een van de 147 Veldhovenaren, die in de periode 1945-1950 vertrokken naar Indië, om te worden ingezet als militair. Vanaf het moment van inscheping op september 1948 tot aan 10 januari 1949 schreef Frits zo mogelijk dagelijks in zijn dagboek en 72 brieven aan zijn ouders.

Zeelster Nijverheid

Zeelst Schrijft Geschiedenis

2009

Prijs € 5,00

Uitvoerig overzicht van de industriële ontwikkeling van Zeelst vanaf 1850: de textielnijverheid, de baksteenfabricage en de sigarenproductie (de grootste industrietak die Zeelst gekend heeft). Het boek beschrijft naast de bekende namen en grote bedrijven (Bazelmans, Duc George) ook allerlei andere bedrijven en bedrijfjes van recenter datum, die tezamen de Zeelster geschiedenis zo dynamisch en kleurrijk maken.

Twaalf dagen in november

Eelke Jager

2009

Uitverkocht – Bekijk het boek online

In ‘Twaalf dagen in november’ heeft Eelke Jager de herinneringen van Lena Somers-Bondarenko opgetekend. De Oekraïense Lena leerde aan het einde van WOII tijdens de Arbeitseinsatz in de Fieseler vliegtuigfabriek te Kassel Veldhovenaar Jan Somers kennen. Na afloop van de oorlog trouwden ze in Duitsland en keerden samen terug naar Veldhoven.

Zeelster kerkelijk leven

Zeelst Schrijft Geschiedenis

2007

Prijs € 5,00

Een beschrijving van het kerkelijk leven in Zeelst van de voorbije eeuwen tot nu toe. Aan bod komen de kerkelijke tradities, processies, klooster, scholen en verenigingen, maar ook de geestelijken, kerkmeesters en kosters en uit Zeelst afkomstige religieuzen die in de missie werken.

Veldhoven Van Toterfout tot heden

Jean Coenen

2006

Uitverkocht – Bekijk het boek online

Een overzicht van de geschiedenis van Veldhoven, Meerveldhoven, Oerle en Zeelst door streekhistoricus Jean Coenen. Tot stand gekomen met medewerking van Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis.

Zeelster Boerenleven

Zeelst Schrijft Geschiedenis

2005

Prijs € 5,00

Een overzicht van het boerenleven in Zeelst vanaf 1945 tot 1975. Van bijna alle boerderijen, die omstreeks deze tijd in Zeelst stonden, is een foto opgenomen. Daarnaast zijn de families, die omstreeks 1950 op deze adressen woonden, geportretteerd.

Kadastrale Atlas van Oerle, Veldhoven en Zeelst in 1832

Zeelst Schrijft Geschiedenis

2005

Uitverkocht – Bekijk enkele kaarten online

De 21 sectiekaarten van 1832, die de hele huidige gemeente ‘Groot Veldhoven’ omvatten, en de daarbij behorende gegevens van de OAT-lijsten, Minuutplans, en Tabel Nr 5, zijn uitgewerkt en voor allerlei doeleinden te raadplegen. De kaarten tonen de situering en het gebruik van percelen en gebouwen. In een uitgebreid kleurenlegenda wordt aangegeven: bouwland, weiland, hooiland, tuin, boomgaard, bomen, hakhout, dennenbos, heide, water, moeras, erf/plein, straat/weg, huizen,bakhuis, schuur, school, kerkhof, kerk/kapel en voetpad.

125 jaar L’UF 1871-1996

Zeelst Schrijft Geschiedenis

1996

Prijs € 5,00

Memoriaal van harmonie L’Union Fraternelle Zeelst uitgebracht ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan in 1996. Hoewel geen productie van de Stichting, wel een uitvoerige en lezenswaardige beschrijving van de Zeelster muziekhistorie.