Boeken

Veldhoven 100

Erfgoedhuis Veldhoven

2021

Uitverkocht – Bekijk het boek online

Een rijk geïllustreerd boek over de Veldhovense geschiedenis: de oprichting van Veldhoven, de veranderingen die de Veldhovenaren zelf doormaakten, de ontwikkeling van het Citycentrum, cultuur, sport, carnaval, onderwijs, erfgoed en nog veel meer.

Post uit Zeelst

Zeelst Schrijft Geschiedenis
2017
Uitverkocht – Bekijk het boek online

Een verzameling nostalgische prentbriefkaarten met een verhaal. Het laat zien hoe de dorpskern van Zeelst, met de cafés rond de Heuvel, de kerk en het klooster zich vanaf 1900 ontwikkelt zonder het typische dorpse karakter te verliezen.  

De H. Caeciliakerk van Veldhoven-Dorp

Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken

2016

Prijs € 12,50

Een herinneringsboek over de H. Caeciliakerk, omdat in november 2016 haar deuren gesloten worden voor de zondagse erediensten.

Bivak aan de Beerze – deel 2

Zeelst Schrijft Geschiedenis

2016

Prijs € 22,50

Verslag van een steentijdopgraving. Gedetailleerde  beschrijving van de onderzoeksresultaten van een zevental deelgebieden, met in totaal bijna 22.000 (!) laat-paleolithische en mesolithische vondsten.

De molengeschiedenis van Veldhoven-Dorp

Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken

2015

Prijs € 7,50

De geschiedenis van de molen die in 1811 door Mathijs Swane in de Veldhovense Kerkakkers werd gebouwd (nu Kapteijnlaan 34). In 1922 werd de molen door de bliksem getroffen en brandde volledig af. De toenmalige molenaar, Louis van Grootel, bouwde de molen niet opnieuw op maar richtte naast zijn woonhuis in de Rapportstraat een graanmaalderij op.

Een donderslag bij heldere hemel

Zeelst Schrijft Geschiedenis

2014

Uitverkocht – Bekijk het boek online

Uitgebracht in 2014 ter gelegenheid van de herdenking van het bombardement van 17 september 1944. Nieuwe inzichten omtrent het bombardement op Zeelst met veel informatie uit die tijd van geallieerde bronnen.

Veldhoven-Dorp in oorlogstijd

Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken

2014

Uitverkocht

Tijdens de tentoonstelling ‘Oorlogsherinneringen ’40-’45’ in september 2014 werd het boek ‘Veldhoven-Dorp in Oorlogstijd’ gepresenteerd. Het boek was snel uitverkocht. In juni 2020 verschijnt een herziene uitgave.

Jacques Cuijpers, een veelzijdig meester

Zeelst Schrijft Geschiedenis

2014

Prijs € 49,50

Cassette met 2 rijk geïllustreerde boeken over het werk van Jacques Cuijpers, hoofdonderwijzer van de openbare lagere school in Zeelst. Met een DVD met zijn kalligrafisch werk in hoge resolutie.  

Zeelster cafés

Zeelst Schrijft Geschiedenis

2013

Prijs € 24,95

Een overzicht van alle Zeelster cafés en brouwerijen, in totaal meer dan 50! Inclusief het oudste, niet meer bestaande café “De Kroon” anno 1750. Tientallen prachtige foto’s, ontroerende verhalen en opmerkelijke krantenberichten. Vele anecdotes uit het Zeelster uitgaansleven van de laatste 100 jaar. 

Witte nog?

Stichting Historisch Oerle

2011

Uitverkocht

Fotoboek over Oerle en zijn bewoners van omstreeks 1900 tot 2000. Foto’s van woonhuizen en boerderijen die nu niet meer te vinden zijn in het straatbeeld van Oerle. Maar ook foto’s van woonhuizen en boerderijen die een verbouwing hebben ondergaan. Geen historisch werk, maar mooie foto’s van Oerle en zijn bewoners.

Het verhaal van Frits Verhagen

Brit Verhagen

2011

Prijs € 14,95

Frits Verhagen kwam op 22 januari 1949 nabij Boemidjawa, Java, om het leven. Hij was een van de 147 Veldhovenaren, die in de periode 1945-1950 vertrokken naar Indië, om te worden ingezet als militair. Vanaf het moment van inscheping op september 1948 tot aan 10 januari 1949 schreef Frits zo mogelijk dagelijks in zijn dagboek en 72 brieven aan zijn ouders.

Veldhoven Van Toterfout tot heden

Jean Coenen

2006

Uitverkocht – Bekijk het boek online

Een overzicht van de geschiedenis van Veldhoven, Meerveldhoven, Oerle en Zeelst door streekhistoricus Jean Coenen. Tot stand gekomen met medewerking van Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis.

Kadastrale Atlas van Oerle, Veldhoven en Zeelst in 1832

Zeelst Schrijft Geschiedenis

2005

Uitverkocht – Bekijk enkele kaarten online

De 21 sectiekaarten van 1832, die de hele huidige gemeente ‘Groot Veldhoven’ omvatten, en de daarbij behorende gegevens van de OAT-lijsten, Minuutplans, en Tabel Nr 5, zijn uitgewerkt en voor allerlei doeleinden te raadplegen. De kaarten tonen de situering en het gebruik van percelen en gebouwen. In een uitgebreid kleurenlegenda wordt aangegeven: bouwland, weiland, hooiland, tuin, boomgaard, bomen, hakhout, dennenbos, heide, water, moeras, erf/plein, straat/weg, huizen,bakhuis, schuur, school, kerkhof, kerk/kapel en voetpad.

Bivak aan de Beerze

Zeelst Schrijft Geschiedenis

2000

Prijs € 7,50

Publicatie van de vereniging Archeologische werkgroep ‘t Oude Slot, Veldhoven.
Verslag van de opgraving Westelbeers-ZW onder leiding van Drs. Jos Deeben (ROB).