Collecties

Erfgoedhuis Veldhoven toont op dit moment drie collecties in opbouw. Ze worden steeds verder aangevuld en we voegen meer zoektermen toe. Deze collecties zijn ook te vinden bij Brabants Erfgoed. 

Foto’s
Wij hebben een groot aantal foto’s in onze collectie. Deze foto’s zijn verzameld voor de boeken over het boerenleven, de nijverheid en de cafés in Zeelst. De komende tijd wordt de online collectie aangevuld met meer foto’s.

Bidprentjes
Een collectie met duizenden bidprentjes of herinneringsprentjes. Het gaat om de prentjes van overledenen die in Veldhoven woonden of een band met Veldhoven hadden.

Bibliotheek
Erfgoedhuis Veldhoven heeft ruim 1000 boeken en brochures over de heemkunde in Veldhoven, de algemene geschiedenis en archeologie in zijn bibliotheek.