Project Straatnamenboek

Maak ons wijzer

Al eerder kondigden we aan dat we in november 2023 het Straatnamenboek van Veldhoven willen uitbrengen. Het moet echter geen opsomming worden van de achthonderd Veldhovense straten maar een naslagwerk om wegwijs in Veldhoven te geraken. Daarom blijven we naarstig zoeken naar wetenswaardigheden en korte, anekdotische verhaaltjes over gebeurtenissen in het Veldhoven van toen en nu. We zouden het op prijs stellen als je ons door middel van een berichtje deelgenoot maakt van een wetenswaardigheid of anekdote uit jouw geheugen. Het mag in telegramstijl of in korte bewoordingen. En als je het liever vertelt dan komen we het graag bij je optekenen.

Klim in de pen
Het zou jammer zijn als je achteraf te horen krijgt waarom dit of dat niet in het boek is opgenomen. Je kunt dat voorkomen door nu in de pen te klimmen of ons nu uit te nodigen voor een gesprekje. Je kunt ons bereiken via info@erfgoedhuisveldhoven.nl of te 040-2053276. Maak ons wijzer over Veldhoven! Alvast bedankt.