Zoek
Sluit dit zoekvak.

Projecten

Tentoonstelling Archeologie Zilverackers

De Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis heeft vanaf 1 september 2010 tot 1 januari 2011 in het Erfgoedpunt aandacht geschonken aan de archeologie in onze gemeente, in het bijzonder het grote vooronderzoek wat plaats heeft gevonden in het toekomstige woongebied de Zilverackers. Vanaf het begin volgt de Stichting de opgravingen door het fotografisch vast te leggen, en hiervan was op de tentoonstelling een impressie te zien.

Luchtfoto’s proefsleuven de Zilverackers

Fotograaf Jos Kastelijns werd in de gelegenheid gesteld ook vanuit de lucht opnames te maken, wat toch weer een bijzondere kijk geeft op het grote aantal proefsleuven in de Zilverackers, van de Kempencampus tot aan de Vlut.

Vondsten Explosieven Opruimingsdienst
Voorafgaand aan het archelogisch onderzoek is door de Explosieven Opruimingsdienst (EGC) het gehele bodemoppervlak onderzocht op mogelijk nog aanwezig gevaarlijk oorlogstuig. Enkele vondsten van de EGC werden getoond, zoals een Engelse helm, het handvat van een bajonet, een karabijn en een stuk van een duizendponder.

Inloopochtend 18 september: archeologie studeren

Op de inloopochtend op zaterdag 18 september was Matthijs Kastelijns aanwezig om vragen van belangstellenden te beantwoorden. Matthijs is geboren in Veldhoven en studeert archeologie in Leiden. Bachelor zomer 2010. Naast algemene vragen over archeologie kon hij een goed beeld schetsen van wat een studie archeologie zoal inhoudt, dus was deze inloopochtend ook zeker interessant voor jonge mensen met belangstelling voor het vak archeologie.

Inloopochtend 11 december: opgravingen Zilverackers
 Op de inloopochtend op 11 december was Johan Verspay aanwezig. Johan heeft in 2008 voor de Universiteit van Amsterdam de eerste opgraving in Zilverackers gedaan aan de Zandoerleseweg. Velen kenden hem nog van de rondleidingen die hij toen voor het publiek in het veld heeft gedaan. Hij heeft hij ook deelgenomen aan het proefsleuvenonderzoek, voor het gedeelte achter de Rabobank in Oerle. Johan heeft het vondstmateriaal uitgewerkt. Met speciale interesse voor de landschapsarcheologie, gevonden markeringen van percelen, en het gevonden muntmateriaal.

Resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in:

Een inheems-Romeinse nederzetting in Oerle-Zuid (gemeente Veldhoven)
Definitief archeologisch onderzoek in plangebied “Zilverakkers” gemeente Veldhoven, deelgebied Oerle-Zuid
Auteur: Mieke Hissel e.a.
ISBN 978-90-78863-67-0
ISSN 1569-1411

De resultaten van het cultuurlandschapsonderzoek zijn gebundeld in:
De archeologie van de Brabantse akkers
Toegelicht aan de hand van het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in Veldhoven
Een publicatie van het Amsterdams Archeologisch Centrum en Diachron UvA BV
Auteurs: F. Theuws, M. van der Heiden en J. Verspay
NUR 682
ISBN 978-90-78863-00-7
ISSN 1871-0387

De verzamelde data van het onderzoek, gericht op het agrarische landschap en dan met name de akkerdekken, kunt u hier bekijken.

Meer projecten

Op zoek naar je voorouders?

Wie waren mijn voorouders? Wat deden ze voor de kost? Waar woonden ze? Hoe is mijn familienaam ontstaan en wanneer? Het Erfgoedhuis kan je mogelijk helpen om één of meer vragen over je familiegeschiedenis te beantwoorden.

“Alles doen om iets te verdienen”

Bijverdienste als familietraditie. Wim de Greef zijn vader Tinus werkten bij Duc George, maar in hun hart waren ze geen echte sigarenmannen. Wim is een van de vertellers uit het project Mondelinge bronnen.

Behoud van monumenten

Deze projectgroep onderzoekt de geschiedenis van de bestaande rijksmonumenten in Veldhoven en stelt een voorstel op van een gemeentelijke monumentenlijst.

Verbonden levenslopen: bruid en bruidegom

Na het onderzoek in de begraafboeken vanaf 1780 tot 1811 en de Overlijdensregisters 1811-1880 hebben we deze zomer vooral gewerkt met de trouwboeken en de Huwelijksregisters 1780-1840.

Veldhoven 100 jaar

Erfgoedhuis Veldhoven publiceert een artikelenreeks in het Veldhovens Weekblad.

Expo Veldhoven 75 jaar Vrij

Veldhoven 75 jaar Vrij

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Noord-Brabant werd bevrijd van de Duitse bezetters. Onder de noemer ‘Veldhoven 75 jaar Vrij’ word dat gevierd met een uitgebreid activiteitenprogramma.

Onthulling plaquette Jan Borghouts

In het kader van de 75-jarige herdenking van het bombardement op Zeelst is op 17 september bij het borstbeeld van J.J.F. Borghouts een plaquette onthuld.