Projecten

Onthulling plaquette Jan Borghouts

In het kader van de 75-jarige herdenking van het bombardement op Zeelst is op 17 september bij het borstbeeld van J.J.F. Borghouts een plaquette onthuld.

Het monument is een eerbetoon aan deze verzetsman. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog heeft Borghouts gevochten bij het Maas-Waalkanaal en is daar gewond geraakt. Na de Nederlandse capitulatie begon Borghouts met het organiseren van het verzet. Hij leidde een groot aantal sabotageacties en aanslagen. Onder de schuilnaam Peter Zuid had hij de verantwoordelijkheid voor het verzet in zuidelijk Nederland. Als kopstuk kwam Borghouts in contact met prins Bernhard, toenmalig bevelhebber van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Na de bevrijding van het zuiden van Nederland formeerde Borghouts in opdracht van prins Bernhard op 22 september 1944 het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard en voerde korte tijd het commando. Tevens maakte hij deel uit van de staf van prins Bernhard. Vanuit die positie was Borghouts betrokken bij de ondertekening van de overgavebevelen.

Een eenheid van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard was bij de herdenking aanwezig. De plaquette werd onthuld door regimentscommandant Pieter Grijpstra en Harry Borghouts, zoon van Jan Borghouts.

Namens de Werkgroep ‘Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september’ deed Tiny Renders het woord. De werkgroep is in het leven geroepen om de herdenkingen te organiseren van alle burgers en militairen die, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waar ook ter wereld, door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen.

Meer informatie over Jan Borghouts en een videoreportage van de onthulling.

Meer projecten

Veldhoven 100 jaar

Erfgoedhuis Veldhoven publiceert een artikelenreeks in het Veldhovens Weekblad.

Red de Oude Pastorie

Stuur ons een steunbetuiging voor het behoud van de Oude Pastorie als rijksmonument.

Expo Veldhoven 75 jaar Vrij

Veldhoven 75 jaar Vrij

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Noord-Brabant werd bevrijd van de Duitse bezetters. Onder de noemer ‘Veldhoven 75 jaar Vrij’ word dat gevierd met uitgebreid activiteitenprogramma.

een Zeelster slag

Een grootscheeps dna-afstammingsonderzoek naar de herkomst van de bevolking van de Kempen, in het bijzonder van Zeelst en Meerveldhoven.