Zoek
Sluit dit zoekvak.

Project Kerkenvisie

Kerkenvisie Veldhoven voor behoud religieus erfgoed

De (landelijke) zorg over het behoud van religieus erfgoed is ook in Veldhoven aan de orde. Net als de zorg over het gebruik van kerkgebouwen die leeg (komen te) staan. Het doel van de Kerkenvisie Veldhoven is om met elkaar die zorg om te zetten in actie. Zo moet duidelijk worden wat er aan religieus erfgoed is, wie eigenaren en gebruikers zijn, en wat ermee kan en mag.

Startbijeenkomst
Op 29 september was de eerste bijeenkomst voor de gemeentelijke kerkenvisie. Ruim 40 belangstellenden kwamen samen in Theater De Schalm. Monumentenhuis Brabant organiseerde de avond namens gemeente Veldhoven en gaf een toelichting op de inhoud van een kerkenvisie en op het proces. De kerkeigenaren (Parochie Christus Koning en de Protestantse Gemeente Veldhoven) vertelden over het toekomstbeeld voor hun kerkgebouwen. De aanwezigen konden vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan. Van de startbijeenkomst is een uitgebreid verslag opgesteld. U kunt dit opvragen bij info@monumentenhuisbrabant.nl.

Wat vindt u?
Monumentenhuis Brabant en gemeente Veldhoven willen voor het maken van de kerkenvisie Veldhoven ook in gesprek met betrokken inwoners, ondernemers en instellingen. Vve zijn namelijk benieuwd naar wat u vindt over het behoud van het religieus erfgoed in Veldhoven. Het gaat hierbij niet alleen om kerkgebouwen, maar ook on (voormalige) kloosters, kapellen, H. Hartbeelden, wegkruizen, graf1nomenten en dergelijke. We willen dan bijvoorbeeld in gesprek over:
• het belang van (religieus) erfgoed in de gemeente en in uw buurt;
• hoe u denkt dat religieus erfgoed beter zichtbaar en beleefd kan worden;
• welke functie of activiteit u wel of juist niet vindt passen in een ongebruikt kerkgebouw.

Meedoen?
Wilt u ook meedoen bij de volgende bijeenkomst? Geef dit dan door aan
info@monumentenhuisbrabant.nl. We zorgen voor een goed gesprek om uw mening en advies te geven. De bijeenkomst vindt begin 2023 plaats. Er is nog geen datum gepland.

Bron: Gemeentenieuws, Veldhoven Weekblad 16 nov 2022m

ANDERE PROJECTEN

Op zoek naar je voorouders?

Wie waren mijn voorouders? Wat deden ze voor de kost? Waar woonden ze? Hoe is mijn familienaam ontstaan en wanneer? Het Erfgoedhuis kan je mogelijk helpen om één of meer vragen over je familiegeschiedenis te beantwoorden.

“Alles doen om iets te verdienen”

Bijverdienste als familietraditie. Wim de Greef zijn vader Tinus werkten bij Duc George, maar in hun hart waren ze geen echte sigarenmannen. Wim is een van de vertellers uit het project Mondelinge bronnen.

Behoud van monumenten

Deze projectgroep onderzoekt de geschiedenis van de bestaande rijksmonumenten in Veldhoven en stelt een voorstel op van een gemeentelijke monumentenlijst.

Verbonden levenslopen: bruid en bruidegom

Na het onderzoek in de begraafboeken vanaf 1780 tot 1811 en de Overlijdensregisters 1811-1880 hebben we deze zomer vooral gewerkt met de trouwboeken en de Huwelijksregisters 1780-1840.

Veldhoven 100 jaar

Erfgoedhuis Veldhoven publiceert een artikelenreeks in het Veldhovens Weekblad.

Expo Veldhoven 75 jaar Vrij

Veldhoven 75 jaar Vrij

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Noord-Brabant werd bevrijd van de Duitse bezetters. Onder de noemer ‘Veldhoven 75 jaar Vrij’ word dat gevierd met een uitgebreid activiteitenprogramma.

Onthulling plaquette Jan Borghouts

In het kader van de 75-jarige herdenking van het bombardement op Zeelst is op 17 september bij het borstbeeld van J.J.F. Borghouts een plaquette onthuld.