Wie wittet?

Hoe kwam het gebied tussen Run en Dommel aan de naam Witven?

Tijdens de crisisjaren in de jaren 30 zette de overheid projecten op touw om werk te verschaffen. In Veldhoven werden o.a. vliegveld Welschap en zwembad ’t Witven aangelegd. Het terrein tussen Run en Dommel heette het “Witven”. Het was een lage, waterige heide waar in de 18e eeuw turf werd gestoken.

In het gebied bloeide in juli en augustus het veenpluis of wollegras. De bloemen zijn erg klein en worden omgeven door borstelharen die na de bloei uitgroeien tot lange, witte haren die de typisch wollige pluim vormen waaraan de plant zijn naam te danken heeft. In het najaar gaf dat in het landschap het effect van een wit ven.

WIE WISTET?