Wie wittet?

Waar in Veldhoven-Dorp stond het sigarenfabriekje van Scharijvel?

Dat was op de Locht, meer precies op Locht 19.

WIE WISTET?