Wie wittet?

Waar in Veldhoven-Dorp stond het sigarenfabriekje van Scharijvel?