Wie wittet?

Wie plantte omstreeks 1830 de misschien wel oudste boom van Veldhoven in de tuin van de Oude Pastorie aan de Dorpstraat?

Pastoor Gerardus Verhoeven, pastoor van Veldhoven-Dorp van 1826 tot 1875.

WIE WISTET?