Wie wittet?

Wie kent deze RKVVO’ers nog?

RKVVO, de voetbalvereniging, werd in de tweede wereldoorlog. opgericht (1942). In 1972 bestond de vereniging 30 jaar en werd de eerste clubfoto van alle senioren gemaakt.

Klik op de foto voor een uitvergrote weergave. Op de voorste rij zitten v.l.n.r. 2 ereleden, 7 bestuursleden en 2 ereleden: Ton Binnendijk , Willem van Doren, Noud Sanders, Frans van de Looij, Harrie van Roosmalen, Tiny Leijten, Kees Louwers, Harrie Beerens, Gerrit Moonen, Leo Jonkers, Bart Jonkers.

WIE WISTET?