Wie wittet?

Wat is de algemeen Nederlandse naam voor de Genderbloem?

De Genderbloem is een Waterranonkel.

In Veldhoven kennen we de Genderbloem, die bloeit vanaf april tot augustus. De plant komt voor in helder, vrij voedselrijk, stilstaand of langzaam stromend water. Kikkers leggen graag hun dril op of bij de bladeren van de Genderbloem, de Veldhovense naam voor de Waterranonkel (Ranunculus aquatilis).

WIE WISTET?