Wie wittet?

Waar lag in Veldhoven-Dorp het pestkerkhof, ook wel het pèrtskerkhof genoemd?

Op de plaats waar nu het appartementencomplex De Paladijn staat, op de hoek Dorpstraat/De Run

In 2020/2021 zijn we flink gepest door het Coronavirus SARS2. Een van de vele ziektes die onze voorouders pestten was de pest oftewel ‘de zwarte dood’. In de 17e eeuw werd Veldhoven meerdere malen door de pest getroffen. Volgens de legende werden nieuwe sterfgevallen door de pest in Veldhoven aangekondigd door het verschijnen van het witte paard in ’t Broek, de moerasachtige gronden langs de Gender tussen Veldhoven en Meerveldhoven. De doden werden zo snel mogelijk begraven om besmetting tegen te gaan.

Het pestkerkhof lag op de plaats waar nu het appartementencomplex De Paladijn staat, op de hoek Dorpstraat/De Run. In 1915 werd op deze plaats de schoenfabriek van de firma Van der Sanden-Hoogenbosch gebouwd, die in 1929 afbrandde. In 1941 kwam de fabriek in de handen van Henri van Abbe, directeur van onder andere de Karel I sigarenfabriek te Eindhoven. Hij begon er een sigarenfabriek onder de naam Paladijn. In 1959 kocht de gemeente Veldhoven gebouw en gronden aan om er vanaf 1962 de dienst Gemeentewerken in te vestigen. In 1994 werd het gebouw vervangen door het huidige appartementencomplex.

WIE WISTET?