Wie wittet?

Waar is dit en wat wordt hier gebouwd en wanneer?

Het is bouw van de Duc George sigarenfabriek aan de Broekweg in Zeelst in 1930. Daarvoor vonden de activiteiten plaats in de gebouwen tegenover de kerk.

WIE WISTET?