Wie wittet?

Wie was hulpsinterklaas in de Heuvelstraat in Zeelst in de jaren 80?

Leo, alias ‘Klaasje’ Moonen

De hulpsinterklaas op deze foto uiut 1982 is Leo, alias ‘Klaasje’ Moonen. De buurtvereniging van de Heuvelstraat zorgde ervoor dat Sint elk jaar kwam.

WIE WISTET?