Wie wittet?

Wat is de vroegere naam van de Paleisstraat en hoe kwam men aan die naam?

Vroeger heette de Paleisstraat Braakstraat.

Daar stonden vroeger drie krotjes. Die werden in Oerle spottend de paleisjes genoemd.

WIE WISTET?