Wie wittet?

Welke sport bedreven deze Oerlenaren?