Zoek
Sluit dit zoekvak.

Actueel

Verbonden levenslopen: bruid en bruidegom

In het project ‘Verbonden levenslopen Veldhoven 1780-1840’ onderzoeken we hoe we een reconstructie kunnen maken van de bevolking van de vier kerkdorpen. 

Na Overlijdensregisters, nu Huwelijksregisters
Na het onderzoek in de begraafboeken vanaf 1780 tot 1811 en de Overlijdensregisters 1811-1880 hebben we deze zomer vooral gewerkt met de trouwboeken en de Huwelijksregisters 1780-1840.

Akte van goedkeuring
Bij de huwelijken blijken de registers vanaf 1811 heel concreet aan te geven wie de bruid en de bruidegom zijn, inclusief gegevens over hun geboortedatum en -plaats en gegevens over hun ouders. Tot 1905 moesten de ouders namelijk voor het huwelijk van een persoon jonger dan 30 jaar toestemming geven. Was een ouder overleden, dan moest de gemeente van overlijden daarvan bevestiging toesturen. Ouders die ver weg woonden dienden een akte van goedkeuring te sturen, opgemaakt door een notaris. Al deze documenten samen vormden de huwelijksbijlagen, waarin ook het bewijs hoort te zitten dat de bruidegom voldaan had aan de dienstplicht, door deze vervuld te hebben, ofwel afgekeurd of uitgeloot te zijn. Een dergelijk uitgebreid gestandaardiseerd dossier vinden we niet voor de periode voor 1811. In geval van uitgebreide bezittingen zijn er vaak eveneens uitgebreide notariële akten.

Meerdere registraties
Daarnaast zien we dat veel huwelijken in meerdere boeken geregistreerd werden. Om de beginnen de akten van ondertrouw, waarin bruid en bruidegom elk in hun eigen parochiekerk hun trouwplannen aankondigden. Ook werd het huwelijk geregistreerd bij de Schepenbank, voorloper van de gemeentelijke administratie. Om vast te kunnen stellen hoeveel huwelijken in die tijd in de kerkdorpen van de huidige gemeente Veldhoven gesloten werden, tellen we daarom per bruidspaar maar één huwelijksdatum mee.

Niet allemaal uit onze directe omgeving
Wat enorm opvalt is dat de bruiden en bruidegoms lang niet allemaal uit onze directe omgeving kwamen! Dus ook in deze periode kwamen jonge mannen en vrouwen elkaar soms buiten hun eigen dorp tegen, bij voorbeeld op een kermis, familiefeest, begrafenis of bedevaart in de regio.

Gemiddelde huwelijksleeftijd
Kijken we naar de leeftijden waarop mannen en vrouwen in deze periode trouwden, dan zien we dat de gemiddelde leeftijd van de mannen ongeveer 1,5 jaar hoger lag dan bij vrouwen: 30,0 en 28,6 jaar. In 2019 was dat 34,3 en 31,8 jaar (CBS). Zowel voor de onderzoeksperiode als voor nu geldt dat huwelijkspartners eerst bestaanszekerheid opbouwen. In de periode voordat er voorbehoedsmiddelen waren was ‘laat’ trouwen bovendien de enige methode om het aantal kinderen enigszins te beperken. Tegenwoordig is het mede door deze middelen heel normaal om vooraf samen te wonen. Mannen doen dat gemiddeld vanaf 28,3 jaar, vrouwen vanaf 26,3 jaar (CBS). De ontwikkeling van gemiddelde huwelijksleeftijden door de tijd geven een indruk van de economische conjunctuur, maar aanvullende gegevens zijn daarbij altijd wenselijk.

Voortgang onderzoek
In de komende maanden gaan we alle dopen en geboorten overnemen. Opnieuw moet gezegd worden dat ons onderzoek vooral mogelijk is dankzij het enorme werk dat Ad van Run en Tiny Leijten gedaan hebben. Zij hebben in hun bevolkingsbestanden bijna alle bewoners in beeld gebracht vanaf de oudste bronnen tot ver in de twintigste eeuw.

Belangstelling?
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Ton Sliphorst via sliphorst@gmail.com. Na een eerste afspraak om het geheel samen door te spreken, ben je van harte welkom bij de bijeenkomsten van de werkgroep.

Foto: De bruiloft van Jan en Bets van de Wildenberg in 1950.

OVERIG NIEUWS

Petitie molen De Adriaan

Molenaar John de Jongh ervaart een geplande hoogbouw als een bedreiging voor de waarde van zijn molen en is een petitie gestart om de gemeente Veldhoven te bewegen om de plannen aan te passen.

100 jaar Rood-Wit

Dit jaar bestaat SV Rood-Wit Veldhoven 100 jaar. Op de beeldtafel in de bibliotheek kun je een kijkje nemen in de historie van de oudste voetbalvereniging van Veldhoven.

Ga je mee naar Den Bosch?

Op woensdag 19 juni organiseert Erfgoedhuis Veldhoven voor een gezelschap van max. 50 deelnemers een excursie naar ’s-Hertogenbosch.

Lintje voor Tiny Leijten

Onze secretaris, Tiny Leijten, is sinds vrijdag 26 april jl. lid van de Orde van Oranje-Nassau. Voor Tiny was de onderscheiding misschien een verrassing maar voor de met hem samenwerkende leden van Erfgoedhuis Veldhoven was het een vanzelfsprekendheid.

Dodenherdenking

Op woensdag 4 mei herdenken we alle burgers en militairen die sinds het uitbreken van WOII door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen.

75e Omloop der Kempen

De oudste wielerklassieker in Nederland is onverbrekelijk met Veldhoven verbonden. Op 25 en 26 mei a.s. wordt de 75e editie verreden.

Brabant in de Franse Tijd

Lezing door Simon van Wetten
Dinsdag 16 april 19.00 – 21.30 uur
Bibliotheek Veldhoven
Entree € 5,- of gratis voor leden

Veldhovens Muziekkorps viert 130-jarig bestaan

In 2024 vieren heel wat Veldhovense verenigingen een jubileum. Het Veldhovens Muziekkorps is één van de oudste verenigingen in de gemeente en spant de kroon met de viering van haar 130-jarig bestaan.

Lezing Heikant en De Kelen

Tiny Leijten vertelt aan de hand van veel foto’s en kaarten over de ontwikkeling van deze wijken.

Donderdag 22 febr 14.00 uur
Wijkcentrum De Erikant

QR-code

Digitaal Café van SeniorWeb Veldhoven besteedt op 9 januari in de Bibliotheek aandacht aan de qr-code en de toepassingen ervan, bijvoorbeeld in ons boek Wegwijs in Veldhoven.

Fijne feestdagen

Het bestuur van het Erfgoedhuis Veldhoven wenst je een paar mooie, zinvolle Kerstdagen toe en een voorspoedig en gezond 2024!

Veldhoven door de lens van…

Een selectie van de foto’s die Fotogroep Veldhoven schoot voor ons nieuwe boek kun je vanaf januari in XL-formaat bekijken op de beeldtafel in de bibliotheek.

Het straatnamenboek is er

Ons nieuwe boek Wegwijs in Veldhoven werd vrijdagmiddag 24 november gepresenteerd. Mevrouw Van Rooij-Schats en Jan Bressers ontvingen de eerste exemplaren.

Erfgoed beschermen

Op verzoek van de gemeente hebben wij Wil Coolen voorgedragen om onze belangen te behartigen in de adviescommissie omgevingskwaliteit.

Smokkelen in Brabant

Als introductie op het lespakket voor basisscholen in het kader van Heel Nederland Leest vertelden wij kinderen over smokkelen vanuit de verhalen die we zelf in de krant lazen en die we van onze ouders hoorden.

Wegwijs in Veldhoven

De nieuwe publicatie van Erfgoedhuis Veldhoven is een kijk-, lees- en zoekboek van alle (ruim 800) Veldhovense straten. Het verschijnt eind november.

100 jaar Veldhoven op YouTube

Sinds kort is op ons YouTubekanaal de film te zien van Francien Somers over 100 jaar Veldhoven. Dankzij dit unieke document leer je op lichtvoetige wijze Veldhoven kennen in 17 minuten.

Herdenking bombardement 17 september 1944

Op 17 september werd herdacht dat 79 jaar geleden 19 burgers omkwamen bij een bombardement dat bedoeld was om de bemanning van het afweergeschut rond vliegveld Welschap uit te schakelen.

Uitslag Straatnamenkwis

Onze Straatnamenkwis bleek niet voor iedereen even gemakkelijk. Bekijk hier de juiste antwoorden.

Stille getuigen

Het huis op het adres Heuvelstraat 57a in Zeelst heeft een beschadiging in de stenen boven de voordeur door het bombardement van 17 september 1944. Tijdens een renovatie van het dak van het huis kwamen nog meer beschadigingen aan het licht.

In Memoriam Toon Hopstaken

Ons bereikte het trieste bericht dat Toon Hopstaken, in het verleden een energieke vrijwilliger van Heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis is overleden op 92-jarige leeftijd.

Herinneringswandeling

Op donderdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. In Veldhoven organiseren SWOVE, Erfgoedhuis Veldhoven en de Bibliotheek Veldhoven op maandag 18 september een herinneringswandeling.

Herdenking 17 september

De Werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september nodigt u uit op zondag 17 september 2023 voor de Herdenking van het bombardement op Zeelst.

Veldhovens levend erfgoed

Open Monumentendag kent dit jaar een bijzonder levendig programma. Het thema is namelijk immaterieel erfgoed. Daarbij kun je denken aan culturele gebruiken, tradities en ambachten.

Het archief van Frans Waarma

De familie Waarma heeft het zorgvuldig bewaarde archief van Frans Waarma (1917-1999) overgedragen aan Erfgoedhuis Veldhoven.

Onderwijs 100 jaar geleden

Bekijk nu ruim 100 historische foto’s uit de eerste helft van de vorige eeuw op de beeldtafel van de bibliotheek.

Nieuwe bestuursleden

Op de laatste ledenvergadering zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd: Jan van den Boom (links) en Jan van Gestel. Ze stellen zich voor.

Jan Bressers lid van verdienste

Jan Bressers is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 maart 2023 bij zijn aftreden als bestuurslid benoemd tot lid van verdienste.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022

Op vrijdagavond 18 november a.s. vindt in D’n Bond (Rapportstraat 29) de presentatie van het Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022 plaats.

Bombardement herdacht

Bij de jaarlijkse herdenking van het bombardement op 17 september in 1944 in Zeelst was dit jaar voor het eerst sinds Corona weer iedereen welkom.

Herdenking 17 september

Zoals elk jaar wordt het bombardement in Zeelst op 17 september 1944 herdacht. Aansluitend is er een lezing in de Schalm.

Graffiti bij Veldhovens erfgoed

Met opvallende tijdelijke krijtgraffiti brengen we tijdens Open Monumentendag op een ludieke manier de website geheimenvanveldhoven.nl onder de aandacht.

Open Monumentendag

Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 10 en 11 september. In samenwerking met Museum ’t Oude Slot stellen we tijdens dat weekend verschillende ‘monumenten’ open.

ANBI-Cultuurstatus

Op 29 april 2022 hebben we van de belastingdienst bericht gehad, dat aan ons de ANBI-cultuurstatus is toegekend.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2021

Bestelde boeken kunnen op 19 december worden opgehaald bij D’n Bond. Vanaf 20 december is het boek te koop bij Primera in de Kromstraat, zolang de voorraad strekt.

Boek Veldhoven 100 uitverkocht

Veldhoven 100 is een uitgave van Erfgoedhuis Veldhoven over de Veldhovense geschiedenis. Ruim 250 pagina’s met vele historische foto’s.

In Memoriam Felix de Vries

Op 5 november is Felix de Vries overleden in de hospice van huize Merefelt. Zijn vrouw Annie, al heel veel jaren tobbend met haar gezondheid, overleed drie dagen later.

Steun ook de Geheimen

Wie nog een stem overheeft, zou daar de Stichting Geheimen van Veldhoven erg blij mee maken!