Actueel

Verbonden levenslopen: bruid en bruidegom

In het project ‘Verbonden levenslopen Veldhoven 1780-1840’ onderzoeken we hoe we een reconstructie kunnen maken van de bevolking van de vier kerkdorpen. 

Na Overlijdensregisters, nu Huwelijksregisters
Na het onderzoek in de begraafboeken vanaf 1780 tot 1811 en de Overlijdensregisters 1811-1880 hebben we deze zomer vooral gewerkt met de trouwboeken en de Huwelijksregisters 1780-1840.

Akte van goedkeuring
Bij de huwelijken blijken de registers vanaf 1811 heel concreet aan te geven wie de bruid en de bruidegom zijn, inclusief gegevens over hun geboortedatum en -plaats en gegevens over hun ouders. Tot 1905 moesten de ouders namelijk voor het huwelijk van een persoon jonger dan 30 jaar toestemming geven. Was een ouder overleden, dan moest de gemeente van overlijden daarvan bevestiging toesturen. Ouders die ver weg woonden dienden een akte van goedkeuring te sturen, opgemaakt door een notaris. Al deze documenten samen vormden de huwelijksbijlagen, waarin ook het bewijs hoort te zitten dat de bruidegom voldaan had aan de dienstplicht, door deze vervuld te hebben, ofwel afgekeurd of uitgeloot te zijn. Een dergelijk uitgebreid gestandaardiseerd dossier vinden we niet voor de periode voor 1811. In geval van uitgebreide bezittingen zijn er vaak eveneens uitgebreide notariële akten.

Meerdere registraties
Daarnaast zien we dat veel huwelijken in meerdere boeken geregistreerd werden. Om de beginnen de akten van ondertrouw, waarin bruid en bruidegom elk in hun eigen parochiekerk hun trouwplannen aankondigden. Ook werd het huwelijk geregistreerd bij de Schepenbank, voorloper van de gemeentelijke administratie. Om vast te kunnen stellen hoeveel huwelijken in die tijd in de kerkdorpen van de huidige gemeente Veldhoven gesloten werden, tellen we daarom per bruidspaar maar één huwelijksdatum mee.

Niet allemaal uit onze directe omgeving
Wat enorm opvalt is dat de bruiden en bruidegoms lang niet allemaal uit onze directe omgeving kwamen! Dus ook in deze periode kwamen jonge mannen en vrouwen elkaar soms buiten hun eigen dorp tegen, bij voorbeeld op een kermis, familiefeest, begrafenis of bedevaart in de regio.

Gemiddelde huwelijksleeftijd
Kijken we naar de leeftijden waarop mannen en vrouwen in deze periode trouwden, dan zien we dat de gemiddelde leeftijd van de mannen ongeveer 1,5 jaar hoger lag dan bij vrouwen: 30,0 en 28,6 jaar. In 2019 was dat 34,3 en 31,8 jaar (CBS). Zowel voor de onderzoeksperiode als voor nu geldt dat huwelijkspartners eerst bestaanszekerheid opbouwen. In de periode voordat er voorbehoedsmiddelen waren was ‘laat’ trouwen bovendien de enige methode om het aantal kinderen enigszins te beperken. Tegenwoordig is het mede door deze middelen heel normaal om vooraf samen te wonen. Mannen doen dat gemiddeld vanaf 28,3 jaar, vrouwen vanaf 26,3 jaar (CBS). De ontwikkeling van gemiddelde huwelijksleeftijden door de tijd geven een indruk van de economische conjunctuur, maar aanvullende gegevens zijn daarbij altijd wenselijk.

Voortgang onderzoek
In de komende maanden gaan we alle dopen en geboorten overnemen. Opnieuw moet gezegd worden dat ons onderzoek vooral mogelijk is dankzij het enorme werk dat Ad van Run en Tiny Leijten gedaan hebben. Zij hebben in hun bevolkingsbestanden bijna alle bewoners in beeld gebracht vanaf de oudste bronnen tot ver in de twintigste eeuw.

Belangstelling?
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Ton Sliphorst via sliphorst@gmail.com. Na een eerste afspraak om het geheel samen door te spreken, ben je van harte welkom bij de bijeenkomsten van de werkgroep.

Foto: De bruiloft van Jan en Bets van de Wildenberg in 1950.

OVERIG NIEUWS

Uitslag Straatnamenkwis

Onze Straatnamenkwis bleek niet voor iedereen even gemakkelijk. Bekijk hier de juiste antwoorden.

Wegwijs in Veldhoven

Wegwijs in Veldhoven is een kijk-, lees- en zoekboek met alle (ruim 800) Veldhovense straten in een boek. Voorinschrijven met korting kan tot 1 oktober 2023.

Stille getuigen

Het huis op het adres Heuvelstraat 57a in Zeelst heeft een beschadiging in de stenen boven de voordeur door het bombardement van 17 september 1944. Tijdens een renovatie van het dak van het huis kwamen nog meer beschadigingen aan het licht.

In Memoriam Toon Hopstaken

Ons bereikte het trieste bericht dat Toon Hopstaken, in het verleden een energieke vrijwilliger van Heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis is overleden op 92-jarige leeftijd.

Herinneringswandeling

Op donderdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. In Veldhoven organiseren SWOVE, Erfgoedhuis Veldhoven en de Bibliotheek Veldhoven op maandag 18 september een herinneringswandeling.

Herdenking 17 september

De Werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september nodigt u uit op zondag 17 september 2023 voor de Herdenking van het bombardement op Zeelst.

Veldhovens levend erfgoed

Open Monumentendag kent dit jaar een bijzonder levendig programma. Het thema is namelijk immaterieel erfgoed. Daarbij kun je denken aan culturele gebruiken, tradities en ambachten.

Het archief van Frans Waarma

De familie Waarma heeft het zorgvuldig bewaarde archief van Frans Waarma (1917-1999) overgedragen aan Erfgoedhuis Veldhoven.

Onderwijs 100 jaar geleden

Bekijk nu ruim 100 historische foto’s uit de eerste helft van de vorige eeuw op de beeldtafel van de bibliotheek.

Nieuwe bestuursleden

Op de laatste ledenvergadering zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd: Jan van den Boom (links) en Jan van Gestel. Ze stellen zich voor.

Jan Bressers lid van verdienste

Jan Bressers is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 maart 2023 bij zijn aftreden als bestuurslid benoemd tot lid van verdienste.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022

Op vrijdagavond 18 november a.s. vindt in D’n Bond (Rapportstraat 29) de presentatie van het Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022 plaats.

Bombardement herdacht

Bij de jaarlijkse herdenking van het bombardement op 17 september in 1944 in Zeelst was dit jaar voor het eerst sinds Corona weer iedereen welkom.

Herdenking 17 september

Zoals elk jaar wordt het bombardement in Zeelst op 17 september 1944 herdacht. Aansluitend is er een lezing in de Schalm.

Graffiti bij Veldhovens erfgoed

Met opvallende tijdelijke krijtgraffiti brengen we tijdens Open Monumentendag op een ludieke manier de website geheimenvanveldhoven.nl onder de aandacht.

Open Monumentendag

Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 10 en 11 september. In samenwerking met Museum ’t Oude Slot stellen we tijdens dat weekend verschillende ‘monumenten’ open.

ANBI-Cultuurstatus

Op 29 april 2022 hebben we van de belastingdienst bericht gehad, dat aan ons de ANBI-cultuurstatus is toegekend.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2021

Bestelde boeken kunnen op 19 december worden opgehaald bij D’n Bond. Vanaf 20 december is het boek te koop bij Primera in de Kromstraat, zolang de voorraad strekt.

Boek Veldhoven 100 uitverkocht

Veldhoven 100 is een uitgave van Erfgoedhuis Veldhoven over de Veldhovense geschiedenis. Ruim 250 pagina’s met vele historische foto’s.

In Memoriam Felix de Vries

Op 5 november is Felix de Vries overleden in de hospice van huize Merefelt. Zijn vrouw Annie, al heel veel jaren tobbend met haar gezondheid, overleed drie dagen later.

Steun ook de Geheimen

Wie nog een stem overheeft, zou daar de Stichting Geheimen van Veldhoven erg blij mee maken!

100 jaar vieren

In september hoopt Veldhoven verschillende activiteiten rondom 100 jaar Veldhoven eindelijk groots te kunnen vieren.

Erfgoedhuis Veldhoven opgericht

Wij vieren 100 jaar Veldhoven met de oprichting van Erfgoedhuis Veldhoven, een vereniging met als doel het Veldhovens erfgoed te beschermen en kennis over heemkunde te delen.

Veldhoven 100 jaar

Erfgoedhuis Veldhoven publiceert een artikelenreeks in het Veldhovens Weekblad.

Boek Veldhoven nu online

De online versie biedt de mogelijkheid om in het omvangrijke document te zoeken op bijvoorbeeld jaartal, naam, straat, etc.