Actueel

Lezing rechtspraak in vroeger tijden

Rechtspraak zoals we die nu kennen, is heel anders dan de rechtspraak in de 17e en 18e eeuw. Hoe het er toen uitzag, vertelt Anton Neggers in de lezing ‘Op alles wel ende rijpelijk gelet’. Anton is een jurist met een passie voor historie. Hij vertelt in zijn lezing over de schepenenbanken die zowel een bestuurlijke als rechterlijke taak hadden. Aan de hand van procesdossiers en adviezen van de Schepenenbanken in de Meierij schetst Neggers de achtergrond van de schepenenrechtspraak. Ook vertelt hij over de lagere rechtbank van Oerle.

Caféruzies en stroperij
De procesdossiers die Anton bespreekt gaan onder andere over caféruzies, stroperij, diefstal, roddel en achterklap, echtscheiding en defloratie (ontmaagding) waarbij gewone mensen betrokken waren, maar ook notabelen uit zowel Katholieke als Protestantse hoek. Deze dossiers werden behandeld door leken (de schepenen), daarbij geholpen door onafhankelijke rechtsgeleerden.

Over Anton Neggers
Anton Neggers is voorzitter van Heemkundekring de Heerlijkheid Oirschot en de afdeling Kempen- en Peelland van de Nederlandse genealogische vereniging. Hij publiceert regelmatig over genealogie en regionale historie, onder meer over het plaatselijk bestuur in de achttiende eeuw en strafprocesrecht. Ook schreef hij het boek Schelmen en Hontsvotten Werck over de moord van de drossaard van Oirschot in 1735.

Lezing
De lezing is op dinsdag 25 april van 19.00 uur tot 20.30 uur bij de Bibliotheek Veldhoven. De toegang is gratis voor leden van Erfgoedhuis Veldhoven of de Bibliotheek Veldhoven (op vertoon van bibliotheekpas). Niet leden betalen €5, inclusief een kop koffie of thee. Aanmelden kan via bij voorkeur via mail op: info@erfgoedhuisveldhoven.nl onder vermelding van de naam, het aantal deelnemers en eventueel lidmaatschap van Erfgoedhuis Veldhoven of de bibliotheek. Telefonische aanmeldingen kunnen via 06 51 88 39 03 worden doorgegeven.

OVERIG NIEUWS

Jan Bressers lid van verdienste

Jan Bressers is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 maart 2023 bij zijn aftreden als bestuurslid benoemd tot lid van verdienste.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022

Op vrijdagavond 18 november a.s. vindt in D’n Bond (Rapportstraat 29) de presentatie van het Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022 plaats.

Verbonden levenslopen: bruid en bruidegom

Na het onderzoek in de begraafboeken vanaf 1780 tot 1811 en de Overlijdensregisters 1811-1880 hebben we deze zomer vooral gewerkt met de trouwboeken en de Huwelijksregisters 1780-1840.

Bombardement herdacht

Bij de jaarlijkse herdenking van het bombardement op 17 september in 1944 in Zeelst was dit jaar voor het eerst sinds Corona weer iedereen welkom.

Herdenking 17 september

Zoals elk jaar wordt het bombardement in Zeelst op 17 september 1944 herdacht. Aansluitend is er een lezing in de Schalm.

Graffiti bij Veldhovens erfgoed

Met opvallende tijdelijke krijtgraffiti brengen we tijdens Open Monumentendag op een ludieke manier de website geheimenvanveldhoven.nl onder de aandacht.

Open Monumentendag

Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 10 en 11 september. In samenwerking met Museum ’t Oude Slot stellen we tijdens dat weekend verschillende ‘monumenten’ open.

ANBI-Cultuurstatus

Op 29 april 2022 hebben we van de belastingdienst bericht gehad, dat aan ons de ANBI-cultuurstatus is toegekend.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2021

Bestelde boeken kunnen op 19 december worden opgehaald bij D’n Bond. Vanaf 20 december is het boek te koop bij Primera in de Kromstraat, zolang de voorraad strekt.

Boek Veldhoven 100 uitverkocht

Veldhoven 100 is een uitgave van Erfgoedhuis Veldhoven over de Veldhovense geschiedenis. Ruim 250 pagina’s met vele historische foto’s.

In Memoriam Felix de Vries

Op 5 november is Felix de Vries overleden in de hospice van huize Merefelt. Zijn vrouw Annie, al heel veel jaren tobbend met haar gezondheid, overleed drie dagen later.

Steun ook de Geheimen

Wie nog een stem overheeft, zou daar de Stichting Geheimen van Veldhoven erg blij mee maken!

100 jaar vieren

In september hoopt Veldhoven verschillende activiteiten rondom 100 jaar Veldhoven eindelijk groots te kunnen vieren.

Erfgoedhuis Veldhoven opgericht

Wij vieren 100 jaar Veldhoven met de oprichting van Erfgoedhuis Veldhoven, een vereniging met als doel het Veldhovens erfgoed te beschermen en kennis over heemkunde te delen.

Veldhoven 100 jaar

Erfgoedhuis Veldhoven publiceert een artikelenreeks in het Veldhovens Weekblad.

Boek Veldhoven nu online

De online versie biedt de mogelijkheid om in het omvangrijke document te zoeken op bijvoorbeeld jaartal, naam, straat, etc.