Actueel

Jaarvergadering 30 maart 2022

Dertig leden woonden onze jaarvergadering op dinsdag 30 maart bij. Er werden verschillende zaken besproken, zoals het aanpassen van het huishoudelijk reglement op één punt: Het oorspronkelijke grondgebied van Veldhoven is het grondgebied van de voormalige gemeentes Veldhoven/Meerveldhoven, Zeelst en Oerle, zoals dat bij het kadaster in 1832 is opgenomen.

Tijdens de bespreking van het jaarverslag 2021 werd gevraagd naar de rol van de vereniging bij het gemeentelijke monumentenbeleid en de kerkenvisie. Op dit ogenblik is dit een bespreekpunt met de gemeente.

De kascommissie, bestaande uit Chris Raijmakers en Wim Luijkx sprak haar goedkeuring uit over het financieel beleid. Voor het jaar 2022 wordt de heer Jos Simmer toegevoegd aan de kascommissie.

Het beleidsplan 2022 t/m 2024 werd zonder wijzingen goedgekeurd. Aan het activiteitenplan voor 2022 werd het scannen van De Koers van Oers toegevoegd. De vereniging heeft een boekenscanner aangeschaft, zodat het scannen van boeken veel sneller kan gebeuren.

De verzekering van apparatuur zal op de eerstvolgende bestuursvergadering worden besproken.

De begroting 2022 werd door de vergadering goedgekeurd.

Na de pauze kwamen de volgende werkgroepen aan de orde:

  • Digitale beeldbank
  • Historische geografie
  • Verbonden levenslopen
  • Mondelinge bronnen
  • Foto’s gemeente Veldhoven
  • Straten met een verhaal

Ook werd besloten snel te beginnen met een werkgroep archeologie en een werkgroep monumenten.

Voor alle onderdelen kunnen wij vrijwilligers inzetten. Aanmelden als vrijwilliger kan hier via het secretariaat van de vereniging (via de website of via de e-mail: tinyleijten@gmail.com).

De vergadering werd besloten door een presentatie van Jac van Lieshout over de Geheimen van Veldhoven.

OVERIG NIEUWS

Jan Bressers lid van verdienste

Jan Bressers is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 maart 2023 bij zijn aftreden als bestuurslid benoemd tot lid van verdienste.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022

Op vrijdagavond 18 november a.s. vindt in D’n Bond (Rapportstraat 29) de presentatie van het Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022 plaats.

Verbonden levenslopen: bruid en bruidegom

Na het onderzoek in de begraafboeken vanaf 1780 tot 1811 en de Overlijdensregisters 1811-1880 hebben we deze zomer vooral gewerkt met de trouwboeken en de Huwelijksregisters 1780-1840.

Bombardement herdacht

Bij de jaarlijkse herdenking van het bombardement op 17 september in 1944 in Zeelst was dit jaar voor het eerst sinds Corona weer iedereen welkom.

Herdenking 17 september

Zoals elk jaar wordt het bombardement in Zeelst op 17 september 1944 herdacht. Aansluitend is er een lezing in de Schalm.

Graffiti bij Veldhovens erfgoed

Met opvallende tijdelijke krijtgraffiti brengen we tijdens Open Monumentendag op een ludieke manier de website geheimenvanveldhoven.nl onder de aandacht.

Open Monumentendag

Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 10 en 11 september. In samenwerking met Museum ’t Oude Slot stellen we tijdens dat weekend verschillende ‘monumenten’ open.

ANBI-Cultuurstatus

Op 29 april 2022 hebben we van de belastingdienst bericht gehad, dat aan ons de ANBI-cultuurstatus is toegekend.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2021

Bestelde boeken kunnen op 19 december worden opgehaald bij D’n Bond. Vanaf 20 december is het boek te koop bij Primera in de Kromstraat, zolang de voorraad strekt.

Boek Veldhoven 100 uitverkocht

Veldhoven 100 is een uitgave van Erfgoedhuis Veldhoven over de Veldhovense geschiedenis. Ruim 250 pagina’s met vele historische foto’s.

In Memoriam Felix de Vries

Op 5 november is Felix de Vries overleden in de hospice van huize Merefelt. Zijn vrouw Annie, al heel veel jaren tobbend met haar gezondheid, overleed drie dagen later.

Steun ook de Geheimen

Wie nog een stem overheeft, zou daar de Stichting Geheimen van Veldhoven erg blij mee maken!

100 jaar vieren

In september hoopt Veldhoven verschillende activiteiten rondom 100 jaar Veldhoven eindelijk groots te kunnen vieren.

Erfgoedhuis Veldhoven opgericht

Wij vieren 100 jaar Veldhoven met de oprichting van Erfgoedhuis Veldhoven, een vereniging met als doel het Veldhovens erfgoed te beschermen en kennis over heemkunde te delen.

Veldhoven 100 jaar

Erfgoedhuis Veldhoven publiceert een artikelenreeks in het Veldhovens Weekblad.

Boek Veldhoven nu online

De online versie biedt de mogelijkheid om in het omvangrijke document te zoeken op bijvoorbeeld jaartal, naam, straat, etc.