Actueel

Jaarvergadering 30 maart 2022

Dertig leden woonden onze jaarvergadering op dinsdag 30 maart bij. Er werden verschillende zaken besproken, zoals het aanpassen van het huishoudelijk reglement op één punt: Het oorspronkelijke grondgebied van Veldhoven is het grondgebied van de voormalige gemeentes Veldhoven/Meerveldhoven, Zeelst en Oerle, zoals dat bij het kadaster in 1832 is opgenomen.

Tijdens de bespreking van het jaarverslag 2021 werd gevraagd naar de rol van de vereniging bij het gemeentelijke monumentenbeleid en de kerkenvisie. Op dit ogenblik is dit een bespreekpunt met de gemeente.

De kascommissie, bestaande uit Chris Raijmakers en Wim Luijkx sprak haar goedkeuring uit over het financieel beleid. Voor het jaar 2022 wordt de heer Jos Simmer toegevoegd aan de kascommissie.

Het beleidsplan 2022 t/m 2024 werd zonder wijzingen goedgekeurd. Aan het activiteitenplan voor 2022 werd het scannen van De Koers van Oers toegevoegd. De vereniging heeft een boekenscanner aangeschaft, zodat het scannen van boeken veel sneller kan gebeuren.

De verzekering van apparatuur zal op de eerstvolgende bestuursvergadering worden besproken.

De begroting 2022 werd door de vergadering goedgekeurd.

Na de pauze kwamen de volgende werkgroepen aan de orde:

  • Digitale beeldbank
  • Historische geografie
  • Verbonden levenslopen
  • Mondelinge bronnen
  • Foto’s gemeente Veldhoven
  • Straten met een verhaal

Ook werd besloten snel te beginnen met een werkgroep archeologie en een werkgroep monumenten.

Voor alle onderdelen kunnen wij vrijwilligers inzetten. Aanmelden als vrijwilliger kan hier via het secretariaat van de vereniging (via de website of via de e-mail: tinyleijten@gmail.com).

De vergadering werd besloten door een presentatie van Jac van Lieshout over de Geheimen van Veldhoven.

OVERIG NIEUWS

ANBI-Cultuurstatus

Op 29 april 2022 hebben we van de belastingdienst bericht gehad, dat aan ons de ANBI-cultuurstatus is toegekend.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2021

Bestelde boeken kunnen op 19 december worden opgehaald bij D’n Bond. Vanaf 20 december is het boek te koop bij Primera in de Kromstraat, zolang de voorraad strekt.

Boek Veldhoven 100 uitverkocht

Veldhoven 100 is een uitgave van Erfgoedhuis Veldhoven over de Veldhovense geschiedenis. Ruim 250 pagina’s met vele historische foto’s.

In Memoriam Felix de Vries

Op 5 november is Felix de Vries overleden in de hospice van huize Merefelt. Zijn vrouw Annie, al heel veel jaren tobbend met haar gezondheid, overleed drie dagen later.

Steun ook de Geheimen

Wie nog een stem overheeft, zou daar de Stichting Geheimen van Veldhoven erg blij mee maken!