Actueel

Lessen op de basisschool over WOII weer terug na corona

Na een onderbreking van twee jaar vanwege de coronapandemie wordt de lessencyclus ‘De Tweede Wereldoorlog in herinnering’ weer hervat. Deze cyclus, gestart in 2014 , wordt nu verzorgd door het Erfgoedhuis en is ontstaan uit de activiteiten van de eerdere heemkundestichtingen. Dit jaar doen nog niet alle scholen mee, maar we bereiken toch ruim 350 Veldhovense leerlingen uit groep 7 of 7/8.

In les 1 zorgt de eigen leerkracht ervoor dat de leerlingen op de hoogte zijn van de algemene achtergronden en oorzaken.

Hierna behandelen twee gastdocenten in les 2 de gebeurtenissen in Veldhoven in de oorlogsjaren. Denk aan het gedwongen werken van jonge mannen in een Duitse wapenfabriek (Mauser) met als gevolg daarvan het onderduiken en het verzet. Ook de impact van het door de Duitsers uitgebouwde vliegveld Welschap, met als triest dieptepunt het bombardement van 17 september 1944, passeren de revue. Tot slot bespreken we landelijke en lokale herdenkingsmonumenten.

In de derde les reflecteren de leerlingen op oorzaken van oorlog en het herdenken ervan. Zij zetten hun persoonlijke gedachten op papier in de vorm van teksten en gedichtjes. Aan een aantal leerlingen wordt gevraagd hun gedachten te delen met de aanwezigen op de jaarlijkse herdenkingen van 4 mei en 17 september.

Ook op het Sondervick college geven onze gastdocenten les 2, de lessen 1 en 3 komen aan bod binnen het reguliere schoolaanbod. Onze les over de lokale geschiedenis wordt als zeer waardevol beschouwd.

OVERIG NIEUWS

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022

Op vrijdagavond 18 november a.s. vindt in D’n Bond (Rapportstraat 29) de presentatie van het Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022 plaats.

Verbonden levenslopen: bruid en bruidegom

Na het onderzoek in de begraafboeken vanaf 1780 tot 1811 en de Overlijdensregisters 1811-1880 hebben we deze zomer vooral gewerkt met de trouwboeken en de Huwelijksregisters 1780-1840.

Herdenking 17 september

Bij de jaarlijkse herdenking van het bombardement op 17 september in 1944 in Zeelst was dit jaar voor het eerst sinds Corona weer iedereen welkom.

Graffiti bij Veldhovens erfgoed

Met opvallende tijdelijke krijtgraffiti brengen we tijdens Open Monumentendag op een ludieke manier de website geheimenvanveldhoven.nl onder de aandacht.

Open Monumentendag

Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 10 en 11 september. In samenwerking met Museum ’t Oude Slot stellen we tijdens dat weekend verschillende ‘monumenten’ open.

ANBI-Cultuurstatus

Op 29 april 2022 hebben we van de belastingdienst bericht gehad, dat aan ons de ANBI-cultuurstatus is toegekend.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2021

Bestelde boeken kunnen op 19 december worden opgehaald bij D’n Bond. Vanaf 20 december is het boek te koop bij Primera in de Kromstraat, zolang de voorraad strekt.

Boek Veldhoven 100 uitverkocht

Veldhoven 100 is een uitgave van Erfgoedhuis Veldhoven over de Veldhovense geschiedenis. Ruim 250 pagina’s met vele historische foto’s.

In Memoriam Felix de Vries

Op 5 november is Felix de Vries overleden in de hospice van huize Merefelt. Zijn vrouw Annie, al heel veel jaren tobbend met haar gezondheid, overleed drie dagen later.

Steun ook de Geheimen

Wie nog een stem overheeft, zou daar de Stichting Geheimen van Veldhoven erg blij mee maken!

100 jaar vieren

In september hoopt Veldhoven verschillende activiteiten rondom 100 jaar Veldhoven eindelijk groots te kunnen vieren.

Erfgoedhuis Veldhoven opgericht

Wij vieren 100 jaar Veldhoven met de oprichting van Erfgoedhuis Veldhoven, een vereniging met als doel het Veldhovens erfgoed te beschermen en kennis over heemkunde te delen.

Veldhoven 100 jaar

Erfgoedhuis Veldhoven publiceert een artikelenreeks in het Veldhovens Weekblad.

Boek Veldhoven nu online

De online versie biedt de mogelijkheid om in het omvangrijke document te zoeken op bijvoorbeeld jaartal, naam, straat, etc.