Actueel

Oude films en foto’s bekijken bij woonzorgcentrum Sele

De bewoners van woonzorgcentrum Sele genieten net als voor corona weer van het kijken naar oude films en foto’s. Samen met hen hebben we al een aantal namen achterhaald, bijvoorbeeld van films uit 1953/1954 van een onbekende filmer en van J.W.L Adolfs uit 1967. Van een aantal andere films zoeken we de namen nog.  

Welkom op zaterdagmiddag
Op iedere eerste zaterdag van de maand kijken we oude films en op de derde zaterdag de foto’s van vroeger. Wie interesse heeft, is van harte welkom om aan te sluiten en te kijken of hij mensen in de films herkent. De filmmiddagen zijn van 14.00 tot 16.00 uur in de recreatiezaal van het woonzorgcentrum aan de Blaarthemseweg in Zeelst. Wie nu al nieuwsgierig is naar deze films kan er aantal zien op het Youtubekanaal van Erfgoedhuis Veldhoven.

Gezins- en klassenfoto’s
Op de derde zaterdag van iedere maand tonen we foto’s van huizen met opeenvolgende gezinnen die er woonden. Per keer tonen we één of meerdere straten. Ook schoolfoto’s en groepsfoto’s uit het verenigingsleven zijn te zien. Hierbij vragen we kijkers weer mee te helpen de namen te achterhalen.

Heb je nog oude foto’s of films?
Het erfgoedhuis is zeer geïnteresseerd in oude films, videobanden of gezins- en klassenfoto’s. Als je aan kunt geven waarover het gaat en wie er op te zien is, dan is het helemaal perfect. Zo niet dan proberen we samen op een van de zaterdagen achter de gebeurtenis en de namen te komen. Stuur ons een mailtje en we nemen contact op.

OVERIG NIEUWS

Jan Bressers lid van verdienste

Jan Bressers is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 maart 2023 bij zijn aftreden als bestuurslid benoemd tot lid van verdienste.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022

Op vrijdagavond 18 november a.s. vindt in D’n Bond (Rapportstraat 29) de presentatie van het Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022 plaats.

Verbonden levenslopen: bruid en bruidegom

Na het onderzoek in de begraafboeken vanaf 1780 tot 1811 en de Overlijdensregisters 1811-1880 hebben we deze zomer vooral gewerkt met de trouwboeken en de Huwelijksregisters 1780-1840.

Bombardement herdacht

Bij de jaarlijkse herdenking van het bombardement op 17 september in 1944 in Zeelst was dit jaar voor het eerst sinds Corona weer iedereen welkom.

Herdenking 17 september

Zoals elk jaar wordt het bombardement in Zeelst op 17 september 1944 herdacht. Aansluitend is er een lezing in de Schalm.

Graffiti bij Veldhovens erfgoed

Met opvallende tijdelijke krijtgraffiti brengen we tijdens Open Monumentendag op een ludieke manier de website geheimenvanveldhoven.nl onder de aandacht.

Open Monumentendag

Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 10 en 11 september. In samenwerking met Museum ’t Oude Slot stellen we tijdens dat weekend verschillende ‘monumenten’ open.

ANBI-Cultuurstatus

Op 29 april 2022 hebben we van de belastingdienst bericht gehad, dat aan ons de ANBI-cultuurstatus is toegekend.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2021

Bestelde boeken kunnen op 19 december worden opgehaald bij D’n Bond. Vanaf 20 december is het boek te koop bij Primera in de Kromstraat, zolang de voorraad strekt.

Boek Veldhoven 100 uitverkocht

Veldhoven 100 is een uitgave van Erfgoedhuis Veldhoven over de Veldhovense geschiedenis. Ruim 250 pagina’s met vele historische foto’s.

In Memoriam Felix de Vries

Op 5 november is Felix de Vries overleden in de hospice van huize Merefelt. Zijn vrouw Annie, al heel veel jaren tobbend met haar gezondheid, overleed drie dagen later.

Steun ook de Geheimen

Wie nog een stem overheeft, zou daar de Stichting Geheimen van Veldhoven erg blij mee maken!

100 jaar vieren

In september hoopt Veldhoven verschillende activiteiten rondom 100 jaar Veldhoven eindelijk groots te kunnen vieren.

Erfgoedhuis Veldhoven opgericht

Wij vieren 100 jaar Veldhoven met de oprichting van Erfgoedhuis Veldhoven, een vereniging met als doel het Veldhovens erfgoed te beschermen en kennis over heemkunde te delen.

Veldhoven 100 jaar

Erfgoedhuis Veldhoven publiceert een artikelenreeks in het Veldhovens Weekblad.

Boek Veldhoven nu online

De online versie biedt de mogelijkheid om in het omvangrijke document te zoeken op bijvoorbeeld jaartal, naam, straat, etc.