Actueel

Jan Bressers lid van verdienste

Jan Bressers is tijdens de Algemene Ledenvergadering van Erfgoedhuis Veldhoven op 16 maart 2023 bij zijn aftreden als bestuurslid benoemd tot lid van verdienste. Hij stond aan de basis van Erfgoedhuis Veldhoven en daarvoor heemkundestichting Zeelst Schrijft Geschiedenis, waar hij ruim 20 jaar lang de kar trok en betrokken was bij vele projecten. Een aantal daarvan lopen, na de fusie, nog door binnen Erfgoedhuis Veldhoven.

Een filmavond met historische beelden in Café De Gouden Appel leidt in 2002 tot de oprichting van de heemkundestichting Zeelst Schrijft Geschiedenis. Jan is vanaf het begin secretaris/penningmeester. Hij is mede-auteur van een aantal boeken en verzamelt veel historisch materiaal voor het standaardwerk ‘Veldhoven Van Toterfout tot heden’ van streekhistoricus Jean Coenen. Hij is een van de initiatiefnemers van ‘De Geheimen van Veldhoven’, aanvankelijk een app op basis van augmented reality, inmiddels een website met informatie over historisch interessante punten en gebouwen in Veldhoven, en hij is sterk betrokken bij het aanvullen van de genealogische informatie voor het afstammingsonderzoek ‘Een Zeelster Slag’ onder leiding van emeritus hoogleraar Annelies van Bronswijk. Vanwege de privacy was die informatie niet algemeen beschikbaar en moest via persoonlijk contact verkregen worden.

Ook is hij een van de initiatiefnemers voor het monument ‘Een donderslag bij heldere hemel’, ter nagedachtenis aan de 19 slachtoffers van het bombardement van 17 september 1944, en het kunstwerk voor het komisch duo Harks & De Wit bij van woonzorgcentrum Sele. Hij maakt zich hard voor het behoud van de pastorie van Zeelst binnen het appartementencomplex. Voor al zijn inzet voor Zeelst Schrijft Geschiedenis en L’Union Fraternelle wordt Jan in 2017 benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Samen met Frans van Rooij verzamelt Jan jarenlang gegevens over de straatnamen en hun oorsprong voor een boek dat in het najaar zal worden uitgebracht.

Als een van de eersten zag Jan dat door de vergrijzing en het ontbreken van de aanwas van jongere mensen de afzonderlijke heemkundestichtingen in Veldhoven het moeilijk zouden gaan krijgen. Ook het contact naar de gemeente toe verliep vaak moeizaam. Hij was een van de initiatiefnemers van de fusie die nu geleid heeft tot het Erfgoedhuis Veldhoven. Door de ziekte die zich eind 2021 openbaarde kan hij niet meer actief functioneren in het bestuur. Wij respecteren zijn besluit om terug te treden als bestuurslid.

OVERIG NIEUWS

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022

Op vrijdagavond 18 november a.s. vindt in D’n Bond (Rapportstraat 29) de presentatie van het Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022 plaats.

Verbonden levenslopen: bruid en bruidegom

Na het onderzoek in de begraafboeken vanaf 1780 tot 1811 en de Overlijdensregisters 1811-1880 hebben we deze zomer vooral gewerkt met de trouwboeken en de Huwelijksregisters 1780-1840.

Bombardement herdacht

Bij de jaarlijkse herdenking van het bombardement op 17 september in 1944 in Zeelst was dit jaar voor het eerst sinds Corona weer iedereen welkom.

Herdenking 17 september

Zoals elk jaar wordt het bombardement in Zeelst op 17 september 1944 herdacht. Aansluitend is er een lezing in de Schalm.

Graffiti bij Veldhovens erfgoed

Met opvallende tijdelijke krijtgraffiti brengen we tijdens Open Monumentendag op een ludieke manier de website geheimenvanveldhoven.nl onder de aandacht.

Open Monumentendag

Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 10 en 11 september. In samenwerking met Museum ’t Oude Slot stellen we tijdens dat weekend verschillende ‘monumenten’ open.

ANBI-Cultuurstatus

Op 29 april 2022 hebben we van de belastingdienst bericht gehad, dat aan ons de ANBI-cultuurstatus is toegekend.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2021

Bestelde boeken kunnen op 19 december worden opgehaald bij D’n Bond. Vanaf 20 december is het boek te koop bij Primera in de Kromstraat, zolang de voorraad strekt.

Boek Veldhoven 100 uitverkocht

Veldhoven 100 is een uitgave van Erfgoedhuis Veldhoven over de Veldhovense geschiedenis. Ruim 250 pagina’s met vele historische foto’s.

In Memoriam Felix de Vries

Op 5 november is Felix de Vries overleden in de hospice van huize Merefelt. Zijn vrouw Annie, al heel veel jaren tobbend met haar gezondheid, overleed drie dagen later.

Steun ook de Geheimen

Wie nog een stem overheeft, zou daar de Stichting Geheimen van Veldhoven erg blij mee maken!

100 jaar vieren

In september hoopt Veldhoven verschillende activiteiten rondom 100 jaar Veldhoven eindelijk groots te kunnen vieren.

Erfgoedhuis Veldhoven opgericht

Wij vieren 100 jaar Veldhoven met de oprichting van Erfgoedhuis Veldhoven, een vereniging met als doel het Veldhovens erfgoed te beschermen en kennis over heemkunde te delen.

Veldhoven 100 jaar

Erfgoedhuis Veldhoven publiceert een artikelenreeks in het Veldhovens Weekblad.

Boek Veldhoven nu online

De online versie biedt de mogelijkheid om in het omvangrijke document te zoeken op bijvoorbeeld jaartal, naam, straat, etc.