Actueel

Het archief van Frans Waarma

Tijdens zijn leven heeft Veldhovenaar Frans Waarma een omvangrijk archief van honderden documenten en foto’s aangelegd met veel uniek materiaal over zijn werk en belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na zijn overlijden in 1999 bewaarde de familie Waarma zijn archief zorgvuldig. Jan Dankers en Frans Jacobs rangschikten het nauwkeurig met als resultaat een inventaris van maar liefst 366 fragmenten. Zij besloten het waardevolle archief van Frans Waarma over te dragen aan de Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven. Daarvoor natuurlijk onze grote dank.

Het archief van Frans Waarma bevat een rijke verzameling van herinneringen: lidmaatschapskaarten van verenigingen, diploma’s, gegevens over zijn werk bij Velasques en Philips en uitgebreide documentatie over zijn werk voor de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (L.O.) en zijn belevenissen tijdens de Arbeitseinsatz.

Actief verenigingsleven
Vanaf zijn jonge jaren was Frans actief in het verenigingsleven. Hij was leider bij de Jonge Werkman, de voorloper van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ ofwel Kajotters), voetballer bij Rood-Wit Veldhoven en hij verleende hand- en spandiensten bij allerlei activiteiten in het dorp. In het archief zitten zelfs een lidmaatschapskaart van de Touringclub De Maastrichtse Kettinggangers voor 1934.

Bloemenvereniging Flora
Maar zijn grote passie lag bij de bloemenclub. In 1954 was Frans één van de oprichters van Bloemenvereniging Flora. Maar liefst dertig jaar lang was hij er voorzitter en drijvende kracht. Hij wist zelf als deskundig dahliakweker ook vele prijzen te behalen tijdens wedstrijden en tentoonstellingen, niet alleen in Veldhoven, maar ook elders in het land. Een bijzonder gedenkteken is het naar hem genoemde Frans Waarmapad in de bloementuin van Flora aan de Heerseweg. Frans was daar terecht heel trots op.

Erelid kerkkoor H. Caecilia
Frans was 60 jaar lid van het kerkkoor van de parochie H. Caecilia en vervulde daar eveneens bestuursfuncties. Voor zijn jarenlange inzet kreeg hij de verdiende waardering in de vorm van onderscheidingen, getuigschriften en oorkondes. Flora benoemde hem tot erevoorzitter, het kerkkoor maakte hem erelid. De gemeente Veldhoven kende hem in 1994 de Cultuurmedaille van de gemeente toe. In 1984 ontving hij de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia Et Pontifice. Bij de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging voor kerkmuziek werd hij meermaals gehuldigd met medailles en een erediploma.

Ervaringen in het verzet
Direct na de Tweede Wereldoorlog werden voormalige onderduikers en verzetsmensen benaderd met het verzoek om hun ervaringen wereldkundig te maken. Zij ontvingen daartoe de L.O.-vragenlijst. Ook Frans kreeg de lijst toegestuurd en vulde die uitgebreid en nauwgezet in en voorzag hem van een uitgebreid verhaal over zijn werk en belevenissen van 10 mei 1940 tot eind 1944.

OVERIG NIEUWS

Het straatnamenboek is er

Ons nieuwe boek Wegwijs in Veldhoven werd vrijdagmiddag 24 november gepresenteerd. Mevrouw Van Rooij-Schats en Jan Bressers ontvingen de eerste exemplaren.

Erfgoed beschermen

Op verzoek van de gemeente hebben wij Wil Coolen voorgedragen om onze belangen te behartigen in de adviescommissie omgevingskwaliteit.

Smokkelen in Brabant

Als introductie op het lespakket voor basisscholen in het kader van Heel Nederland Leest vertelden wij kinderen over smokkelen vanuit de verhalen die we zelf in de krant lazen en die we van onze ouders hoorden.

Wegwijs in Veldhoven

De nieuwe publicatie van Erfgoedhuis Veldhoven is een kijk-, lees- en zoekboek van alle (ruim 800) Veldhovense straten. Het verschijnt eind november.

100 jaar Veldhoven op YouTube

Sinds kort is op ons YouTubekanaal de film te zien van Francien Somers over 100 jaar Veldhoven. Dankzij dit unieke document leer je op lichtvoetige wijze Veldhoven kennen in 17 minuten.

Herdenking bombardement 17 september 1944

Op 17 september werd herdacht dat 79 jaar geleden 19 burgers omkwamen bij een bombardement dat bedoeld was om de bemanning van het afweergeschut rond vliegveld Welschap uit te schakelen.

Uitslag Straatnamenkwis

Onze Straatnamenkwis bleek niet voor iedereen even gemakkelijk. Bekijk hier de juiste antwoorden.

Stille getuigen

Het huis op het adres Heuvelstraat 57a in Zeelst heeft een beschadiging in de stenen boven de voordeur door het bombardement van 17 september 1944. Tijdens een renovatie van het dak van het huis kwamen nog meer beschadigingen aan het licht.

In Memoriam Toon Hopstaken

Ons bereikte het trieste bericht dat Toon Hopstaken, in het verleden een energieke vrijwilliger van Heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis is overleden op 92-jarige leeftijd.

Herinneringswandeling

Op donderdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. In Veldhoven organiseren SWOVE, Erfgoedhuis Veldhoven en de Bibliotheek Veldhoven op maandag 18 september een herinneringswandeling.

Herdenking 17 september

De Werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september nodigt u uit op zondag 17 september 2023 voor de Herdenking van het bombardement op Zeelst.

Veldhovens levend erfgoed

Open Monumentendag kent dit jaar een bijzonder levendig programma. Het thema is namelijk immaterieel erfgoed. Daarbij kun je denken aan culturele gebruiken, tradities en ambachten.

Onderwijs 100 jaar geleden

Bekijk nu ruim 100 historische foto’s uit de eerste helft van de vorige eeuw op de beeldtafel van de bibliotheek.

Nieuwe bestuursleden

Op de laatste ledenvergadering zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd: Jan van den Boom (links) en Jan van Gestel. Ze stellen zich voor.

Jan Bressers lid van verdienste

Jan Bressers is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 maart 2023 bij zijn aftreden als bestuurslid benoemd tot lid van verdienste.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022

Op vrijdagavond 18 november a.s. vindt in D’n Bond (Rapportstraat 29) de presentatie van het Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022 plaats.

Verbonden levenslopen: bruid en bruidegom

Na het onderzoek in de begraafboeken vanaf 1780 tot 1811 en de Overlijdensregisters 1811-1880 hebben we deze zomer vooral gewerkt met de trouwboeken en de Huwelijksregisters 1780-1840.

Bombardement herdacht

Bij de jaarlijkse herdenking van het bombardement op 17 september in 1944 in Zeelst was dit jaar voor het eerst sinds Corona weer iedereen welkom.

Herdenking 17 september

Zoals elk jaar wordt het bombardement in Zeelst op 17 september 1944 herdacht. Aansluitend is er een lezing in de Schalm.

Graffiti bij Veldhovens erfgoed

Met opvallende tijdelijke krijtgraffiti brengen we tijdens Open Monumentendag op een ludieke manier de website geheimenvanveldhoven.nl onder de aandacht.

Open Monumentendag

Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 10 en 11 september. In samenwerking met Museum ’t Oude Slot stellen we tijdens dat weekend verschillende ‘monumenten’ open.

ANBI-Cultuurstatus

Op 29 april 2022 hebben we van de belastingdienst bericht gehad, dat aan ons de ANBI-cultuurstatus is toegekend.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2021

Bestelde boeken kunnen op 19 december worden opgehaald bij D’n Bond. Vanaf 20 december is het boek te koop bij Primera in de Kromstraat, zolang de voorraad strekt.

Boek Veldhoven 100 uitverkocht

Veldhoven 100 is een uitgave van Erfgoedhuis Veldhoven over de Veldhovense geschiedenis. Ruim 250 pagina’s met vele historische foto’s.

In Memoriam Felix de Vries

Op 5 november is Felix de Vries overleden in de hospice van huize Merefelt. Zijn vrouw Annie, al heel veel jaren tobbend met haar gezondheid, overleed drie dagen later.

Steun ook de Geheimen

Wie nog een stem overheeft, zou daar de Stichting Geheimen van Veldhoven erg blij mee maken!

100 jaar vieren

In september hoopt Veldhoven verschillende activiteiten rondom 100 jaar Veldhoven eindelijk groots te kunnen vieren.

Erfgoedhuis Veldhoven opgericht

Wij vieren 100 jaar Veldhoven met de oprichting van Erfgoedhuis Veldhoven, een vereniging met als doel het Veldhovens erfgoed te beschermen en kennis over heemkunde te delen.

Veldhoven 100 jaar

Erfgoedhuis Veldhoven publiceert een artikelenreeks in het Veldhovens Weekblad.

Boek Veldhoven nu online

De online versie biedt de mogelijkheid om in het omvangrijke document te zoeken op bijvoorbeeld jaartal, naam, straat, etc.