Actueel

Kerkenvisie Veldhoven voor behoud religieus erfgoed

De (landelijke) zorg over het behoud van religieus erfgoed is ook in Veldhoven aan de orde. Net als de zorg over het gebruik van kerkgebouwen die leeg (komen te) staan. Het doel van de Kerkenvisie Veldhoven is om met elkaar die zorg om te zetten in actie. Zo moet duidelijk worden wat er aan religieus erfgoed is, wie eigenaren en gebruikers zijn, en wat ermee kan en mag.

Startbijeenkomst
Op 29 september was de eerste bijeenkomst voor de gemeentelijke kerkenvisie. Ruim 40 belangstellenden kwamen samen in Theater De Schalm. Monumentenhuis Brabant organiseerde de avond namens gemeente Veldhoven en gaf een toelichting op de inhoud van een kerkenvisie en op het proces. De kerkeigenaren (Parochie Christus Koning en de Protestantse Gemeente Veldhoven) vertelden over het toekomstbeeld voor hun kerkgebouwen. De aanwezigen konden vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan. Van de startbijeenkomst is een uitgebreid verslag opgesteld. U kunt dit opvragen bij info@monumentenhuisbrabant.nl.

Wat vindt u?
Monumentenhuis Brabant en gemeente Veldhoven willen voor het maken van de kerkenvisie Veldhoven ook in gesprek met betrokken inwoners, ondernemers en instellingen. Vve zijn namelijk benieuwd naar wat u vindt over het behoud van het religieus erfgoed in Veldhoven. Het gaat hierbij niet alleen om kerkgebouwen, maar ook on (voormalige) kloosters, kapellen, H. Hartbeelden, wegkruizen, graf1nomenten en dergelijke. We willen dan bijvoorbeeld in gesprek over:
• het belang van (religieus) erfgoed in de gemeente en in uw buurt;
• hoe u denkt dat religieus erfgoed beter zichtbaar en beleefd kan worden;
• welke functie of activiteit u wel of juist niet vindt passen in een ongebruikt kerkgebouw.

Meedoen?
Wilt u ook meedoen bij de volgende bijeenkomst? Geef dit dan door aan
info@monumentenhuisbrabant.nl. We zorgen voor een goed gesprek om uw mening en advies te geven. De bijeenkomst vindt begin 2023 plaats. Er is nog geen datum gepland.

Bron: Gemeentenieuws, Veldhoven Weekblad 16 nov 2022m

OVERIG NIEUWS

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022

Op vrijdagavond 18 november a.s. vindt in D’n Bond (Rapportstraat 29) de presentatie van het Jaarboek Veldhoven-Dorp 2022 plaats.

Verbonden levenslopen: bruid en bruidegom

Na het onderzoek in de begraafboeken vanaf 1780 tot 1811 en de Overlijdensregisters 1811-1880 hebben we deze zomer vooral gewerkt met de trouwboeken en de Huwelijksregisters 1780-1840.

Bombardement herdacht

Bij de jaarlijkse herdenking van het bombardement op 17 september in 1944 in Zeelst was dit jaar voor het eerst sinds Corona weer iedereen welkom.

Herdenking 17 september

Zoals elk jaar wordt het bombardement in Zeelst op 17 september 1944 herdacht. Aansluitend is er een lezing in de Schalm.

Graffiti bij Veldhovens erfgoed

Met opvallende tijdelijke krijtgraffiti brengen we tijdens Open Monumentendag op een ludieke manier de website geheimenvanveldhoven.nl onder de aandacht.

Open Monumentendag

Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 10 en 11 september. In samenwerking met Museum ’t Oude Slot stellen we tijdens dat weekend verschillende ‘monumenten’ open.

ANBI-Cultuurstatus

Op 29 april 2022 hebben we van de belastingdienst bericht gehad, dat aan ons de ANBI-cultuurstatus is toegekend.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2021

Bestelde boeken kunnen op 19 december worden opgehaald bij D’n Bond. Vanaf 20 december is het boek te koop bij Primera in de Kromstraat, zolang de voorraad strekt.

Boek Veldhoven 100 uitverkocht

Veldhoven 100 is een uitgave van Erfgoedhuis Veldhoven over de Veldhovense geschiedenis. Ruim 250 pagina’s met vele historische foto’s.

In Memoriam Felix de Vries

Op 5 november is Felix de Vries overleden in de hospice van huize Merefelt. Zijn vrouw Annie, al heel veel jaren tobbend met haar gezondheid, overleed drie dagen later.

Steun ook de Geheimen

Wie nog een stem overheeft, zou daar de Stichting Geheimen van Veldhoven erg blij mee maken!

100 jaar vieren

In september hoopt Veldhoven verschillende activiteiten rondom 100 jaar Veldhoven eindelijk groots te kunnen vieren.

Erfgoedhuis Veldhoven opgericht

Wij vieren 100 jaar Veldhoven met de oprichting van Erfgoedhuis Veldhoven, een vereniging met als doel het Veldhovens erfgoed te beschermen en kennis over heemkunde te delen.

Veldhoven 100 jaar

Erfgoedhuis Veldhoven publiceert een artikelenreeks in het Veldhovens Weekblad.

Boek Veldhoven nu online

De online versie biedt de mogelijkheid om in het omvangrijke document te zoeken op bijvoorbeeld jaartal, naam, straat, etc.