Zoek
Sluit dit zoekvak.

Veldhovens geweten

Veldhovens geweten is een artikelreeks in het Veldhovens Weekblad over bijzonder Veldhovens erfgoed.

De Onze Lieve Vrouwedijk versus De Run 5100

In november 2024 heeft de Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven het boek ‘Wegwijs in Veldhoven’ uitgebracht, waarin de ruim 800 straatnamen in Veldhoven in de kijker worden gezet, aangevuld met korte tekstblokjes Veldhovense historie en wetenswaardigheden.

Soms gaan straatnamen heel lang mee. In wat sinds 1921 de gemeente Veldhoven is, komen we in de 16e eeuw straatnamen tegen die we nog herkennen: Sittersewech, Eyndhovesche wech, Muggenhoelstraet. Een straatnaam met een lange geschiedenis en een bijzondere status is de Onze Lieve Vrouwedijk.

Onze Lieve Vrouwe ter Eik
Eeuwenlang kwamen bedevaartgangers van heinde en verre naar Meerveldhoven om Onze Lieve Vrouw ter Eik te vereren. Speciaal voor pelgrims uit het zuiden, tot zelfs in België en Frankrijk, wordt in de 17e eeuw door de drassige broekgronden tussen Waalre en Meerveldhoven een dijk aangelegd met een houten brug over de Dommel. In Meerveldhoven komt de dijk uit op het punt waar nu De Run 5100 aansluit op de Provincialeweg. De dijk en de brug krijgen respectievelijk de namen Onze Lieve Vrouwedijk en Onze Lieve Vrouwebrug. In latere tijden komen de namen Waalrese Dijk, Meerveldhovense Dijk en Dommelbrug in zwang. De bouw van de huidige brug in 1949 inspireert deken Van de Ven, die in Meerveldhoven pastoor is, om de gemeentebesturen van Waalre en Veldhoven te verzoeken de benamingen Onze Lieve Vrouwedijk en Onze Lieve Vrouwebrug in ere te herstellen. Het verzoek wordt ingewilligd.

Ingekort
In 1963 komt een verbinding tot stand tussen de Onze Lieve Vrouwebrug en de Burgemeester van Hoofflaan. De weg krijgt de naam Dommelstraat, in 1985 verdeeld in Dommelstraat-Noord en Dommelstraat-Zuid. De naam Onze Lieve Vrouwedijk komt in het geding maar het gemeentebestuur besluit om de straatnaam Onze Lieve Vrouwedijk op Veldhovens grondebied te handhaven voor het  laatste gedeelte van de oorspronkelijke weg, in de nieuwe situatie de verbinding tussen de Provincialeweg en de Dommelstraat.

Verdwenen?
Bij de ontwikkeling van bedrijventerrein De Run in de jaren 90 dreigt de straatnaam Onze Lieve wederom te verdwijnen. In 1991 wordt besloten de straten op het bedrijventerrein te nummeren waardoor de bestaande straatnamen komen te vervallen. De Dommelstraat-Zuid wordt De Run 4500, Dommelstraat-Noord wordt De Run 5300 en de Onze Lieve Vrouwedijk wordt De Run 5100. Het gemeentebestuur vindt het toch wel heel spijtig dat daarmee in Veldhoven een historische straatnaam zal gaan verdwijnen. Er wordt een creatieve oplossing bedacht. De nieuwe naam voor de straat is weliswaar De Run 5100 maar daarnaast blijft de oude naam Onze Lieve Vrouwdijk gehandhaafd als verkeersweg. Als je aan het verkeer deelneemt, maak je gebruik van de Onze Lieve Vrouwedijk, maar als je post wilt bezorgen of ergens een bezoekje wilt brengen, kan dat alleen aan De Run 5100. Google Maps heeft een andere oplossing gevonden voor een Onze Lieve Vrouwedijk op Veldhovens grondgebied. Google laat de Waalrese Onze Lieve Vrouwedijk vanaf de gemeentegrens –  de Onze Lieve Vrouwebrug – doorlopen tot het viaduct over de A67.

Foto: De Run 5100 alias Onze Lieve Vrouwedijk.

MEER ARTIKELEN

Het Hendrinepeike

Op de hoek van het Mariapad aan de zijgevel van Van Vroonhovenlaan 40 hangt een houten straatnaambordje met de naam Hendrinepeike. Wie was die Hendrine?

Lees meer

Het verdwenen schilderij

Eeuwenlang heeft in de R.K. pastorie van Veldhoven-Dorp een schilderij gehangen waarop de familie Bertrandt staat afgebeeld. Naar één van de afgebeelde familieleden – Carolus Bertandt – is in Veldhoven in 1967 een straat vernoemd, de Pastoor Bertrandstraat. Tegenwoordig hangt het schilderij in de abdij van Postel.

Lees meer

KPJ Sportdagen van weleer

De KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren) is in de jaren twintig van de vorige eeuw ontstaan uit de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) en de Boerinnen Jeugd Bond (BJB). De activiteiten zijn destijds gericht op het kunnen runnen van een boerderij of een tuinderij, maar ook sportdagen, zomerkampen en ploegwedstrijden.

Lees meer

Soldaten in de Kempen

Ze waren welkome gasten in september 1944, maar in de loop van haar geschiedenis heeft de Kempen ook veel last gehad van legers die door de regio trokken en er huis hielden.

Lees meer

“It is mei sizzen net to dwaen”

Merefelt, hoogste etage, uitzicht over Veldhoven. Ideaal voor een ‘starter’ op de woningmarkt, maar ook voor een moeder en oma van 98. Sjoerdje Beerens – ze leefde in drie culturen – voelt zich er thuis. Zij vertelt waarom.

Lees meer

Extreem weer in Veldhoven: dakstro als veevoer

We klagen graag over het weer: te heet, te nat, te koud, te droog. Afgelopen winter stond in het teken van de wateroverlast. Overheidsmaatregelen vangen dan de ergste schade op zodat de lasten voor de burger worden beperkt. In het verleden waren de klappen groter.

Lees meer

Op de markt is een gulden…

“Uiteraard is er een gemeentelijk Marktreglement,” zegt marktmeester Jeroen Sanders van de weekmarkt in het Citycentrum. “Maar de gezamenlijke marktkooplui hebben ook met elkaar praktische afspraken gemaakt. Zij kennen de regels en weten wat werkt in de praktijk.

Lees meer

D’r is gin schonder plekske op de wirreld

Ieder jaar vindt in Nederland op 11 november een aardverschuiving plaats. Vanaf die datum worden veel plaatsen opeens aangeduid met een bijnaam, en dat blijft dan zo tot en met carnaval. De carnavalsnaam voor Veldhoven wordt ‘Rommelgat’ en het carnavalskrantje krijgt de naam ‘de Rommelpot’.

Lees meer

Ongenode buitenlandse gasten en petazzi

Stel je voor: de gemeente laat weten dat zij vanwege een ernstig woningtekort jouw huis heeft aangewezen voor huisvesting van vier mannen. Niemand wacht op zo’n toewijzing. In de oorlog was dat een normale procedure.

Lees meer

De eerste generatie Oekraïnse migranten

Migranten staan hoog genoteerd in de politieke agenda. Sommige Veldhovenaren boden en bieden onderdak aan Oekraïners. Hoe ging en gaat Veldhoven om met deze buitenlanders? Erfgoedhuis Veldhoven vraagt Veldhovenaren naar hun ervaringen als migrant of nauw betrokkene bij migratie.

Lees meer

Een memorabel jaar voor PVGE Veldhoven

De PVGE is een federatie van zeven verenigingen voor senioren in de regio Eindhoven met als motto: samen actief zijn op het gebied van hobby, sport, ontmoeten, reizen, kunst en cultuur, muziek en lezingen om “bij de tijd” te blijven.

Lees meer

We goan wir rommelen in ’t gat

Het door Sjef Eikemans en Sjef Smolders in 1961 op het verzoek van de gemeente opgerichte organiserend comité geeft zichzelf de naam van ‘de Frotters’, ontleend aan de toen nog bloeiende sigarenindustrie; men noemt iemand die hierin werkzaam is unne Frotter.

Lees meer

Ploegwedstrijden, levende historie

Ploegwedstrijden zijn in Veldhoven al vele decennia een begrip. In 2023 werd aan de Oerse Baan de 67e editie gehouden. Bij de eerste wedstrijd in 1957 zijn het de paarden die de ruime overhand hebben: in Zeelst zijn er destijds maar twee boeren die een trekker hebben.

Lees meer

Weversliedjes

Dat hand- of huiswevers een armoedig bestaan hadden blijkt uit officiële stukken maar ook uit liedjes uit die tijd. In 1834 staan er in Zeelst 49 huizen waarvan bekend is dat de eigenaar wever van beroep is. De landmeter van het kadaster tekent hierbij aan dat het om slecht gebouwde huizen gaat waar de linnen- en pellenwevers wonen

Lees meer

Koning Klant werd praktisch

“Het gat van Veldhoven is gedicht” meldde het Eindhovens dagblad op 29 september 1978, daags na de officiële opening van het Citycentrum. De eerste fase van een stedelijke ontwikkeling die op 19 oktober 1983 werd voortgezet met de afronding van de tweede fase, 40 jaar geleden.

Lees meer

Een donderslag bij heldere hemel

Op de zonnige ochtend van zondag 17 september 1944 wordt de bevolking van het kerkdorp Zeelst opgeschrikt door een geallieerd bombardement. Bij het bombardement zijn 19 burgerslachtoffers te betreuren. Nog ieder jaar worden op 17 september de slachtoffers herinnerd en herdacht.

Lees meer