Zoek
Sluit dit zoekvak.

Veldhovens geweten

Veldhovens geweten is een artikelreeks in het Veldhovens Weekblad over bijzonder Veldhovens erfgoed.

Koning Klant werd praktisch

“Het gat van Veldhoven is gedicht” meldde het Eindhovens dagblad op 29 september 1978, daags na de officiële opening van het Citycentrum. De eerste fase van een stedelijke ontwikkeling die op 19 oktober 1983 werd voortgezet met de afronding van de tweede fase, 40 jaar geleden.
Er volgden nog twee fases. In de jaren 80 werden onder meer het politiebureau en het gemeentehuiscomplex inclusief De Schalm en de bibliotheek geopend. In 1991 worden de plannen ontwikkeld en in uitvoering genomen van de vierde fase, de City Passage.

Geschiedenis
Veldhoven is in de jaren 60 een fusiegemeente van (gemakshalve) vier kerkdorpen met centraal daartussen braakliggend terrein. Die ruimte biedt de unieke kans om een volledig centrumplan op te stellen. In 1971 bestaat de gemeente 50 jaar. De gemeenteraad stelt vast dat de afwezigheid van een echt centrum, een hart, zeer gevoeld wordt. Zij besluit samen met het bedrijfsleven het centrumplan te ontwikkelen.
Zo’n centrum is hard nodig om twee redenen. Elk winkelgebied in de kerkdorpen was te klein om de groeiende behoefte aan winkels te dekken. Nog belangrijker: de tomeloze groei van de gemeente. Bij oplevering van de eerste fase telt Veldhoven ruwweg 32.000 inwoners, bij fase 3 rond de 40.000. Per 1 januari 2023 telde Veldhoven 46.417 inwoners. Zij willen allemaal een prettige woonomgeving met onder meer sociale, culturele en economische voorzieningen.

Koning Klant
Succes verzekerd, zou je zeggen, maar vanaf het prille begin waren er ook zorgen. Zou het hart aanslaan en Koning Klant een warm gevoel kunnen bieden? Zo was er ronduit angst bij de middenstand voor het nabije en ook nieuwe winkelcentrum Kastelenplein. Overigens: de Kempische middenstand maakte zich zorgen over de bedreiging van het Citycentrum voor hun winkels.
Die vrees blijkt ongegrond. Toch kampt, net als de meeste winkelgebieden in Nederland, het Citycentrum met een teruglopende belangstelling. De reden? Het leven van Koning Klant is ingrijpend veranderd. Internet, een bijna 24 uurseconomie en voltijd werkende partners maken een einde aan vaste patronen zoals koopavond en koopzondag. Het dagelijks leven in regelmaat wijzigt in praktische invulling van de dag. Dat zie je terug in de winkelcentra en in het straatbeeld met maaltijdkoeriers en bezorgbussen.

Brand
Een dieptepunt in het bestaan van het Citycentrum is de uitslaande brand op 27 november 1990 waarbij Blokker en enkele aanpalende winkelpanden volledig uitbranden. De brand maakt in Veldhoven grote indruk.

Architectuur
Het Citycentrum kenmerkt zich door een uniek ontwerp. Uitgangspunt was niet de toenmalige gebruikelijke grootschaligheid maar de menselijke maat. Winkels, daarboven woningen. Zij vormen een eenheid in vormgeving door trapportalen, door doorkijkjes naar het Burgemeester Elsenpark en naar de lommerrijke Heerbaan-Bossebaan. Beeldbepalend zijn verspringende gevels, terrassen met plantenbakken en wisselende dakhoogten. Toch blijft het centrum ietwat anoniem, onzichtbaar. Bouwpastoor burgemeester Elsen hoopte dat “zijn” centrumplan zou leiden tot een stadshart. Dat bouw je niet, wist hij, maar groeit. Gemeente, bewoners en winkeliers werken opnieuw samen in de ontwikkeling van het winkelcentrum tot een verblijfsgebied. Je gaat ernaartoe om er te recreëren, te sporten. En om te winkelen. Koning klant vindt er straks de ruimte om in de hectiek van de dag even een pas op de plaats te maken.

Foto: De opening van de eerste fase Citycentrum in 1978.

MEER ARTIKELEN

Het Hendrinepeike

Op de hoek van het Mariapad aan de zijgevel van Van Vroonhovenlaan 40 hangt een houten straatnaambordje met de naam Hendrinepeike. Wie was die Hendrine?

Lees meer

Het verdwenen schilderij

Eeuwenlang heeft in de R.K. pastorie van Veldhoven-Dorp een schilderij gehangen waarop de familie Bertrandt staat afgebeeld. Naar één van de afgebeelde familieleden – Carolus Bertandt – is in Veldhoven in 1967 een straat vernoemd, de Pastoor Bertrandstraat. Tegenwoordig hangt het schilderij in de abdij van Postel.

Lees meer

KPJ Sportdagen van weleer

De KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren) is in de jaren twintig van de vorige eeuw ontstaan uit de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) en de Boerinnen Jeugd Bond (BJB). De activiteiten zijn destijds gericht op het kunnen runnen van een boerderij of een tuinderij, maar ook sportdagen, zomerkampen en ploegwedstrijden.

Lees meer

Soldaten in de Kempen

Ze waren welkome gasten in september 1944, maar in de loop van haar geschiedenis heeft de Kempen ook veel last gehad van legers die door de regio trokken en er huis hielden.

Lees meer

“It is mei sizzen net to dwaen”

Merefelt, hoogste etage, uitzicht over Veldhoven. Ideaal voor een ‘starter’ op de woningmarkt, maar ook voor een moeder en oma van 98. Sjoerdje Beerens – ze leefde in drie culturen – voelt zich er thuis. Zij vertelt waarom.

Lees meer

Extreem weer in Veldhoven: dakstro als veevoer

We klagen graag over het weer: te heet, te nat, te koud, te droog. Afgelopen winter stond in het teken van de wateroverlast. Overheidsmaatregelen vangen dan de ergste schade op zodat de lasten voor de burger worden beperkt. In het verleden waren de klappen groter.

Lees meer

Op de markt is een gulden…

“Uiteraard is er een gemeentelijk Marktreglement,” zegt marktmeester Jeroen Sanders van de weekmarkt in het Citycentrum. “Maar de gezamenlijke marktkooplui hebben ook met elkaar praktische afspraken gemaakt. Zij kennen de regels en weten wat werkt in de praktijk.

Lees meer

D’r is gin schonder plekske op de wirreld

Ieder jaar vindt in Nederland op 11 november een aardverschuiving plaats. Vanaf die datum worden veel plaatsen opeens aangeduid met een bijnaam, en dat blijft dan zo tot en met carnaval. De carnavalsnaam voor Veldhoven wordt ‘Rommelgat’ en het carnavalskrantje krijgt de naam ‘de Rommelpot’.

Lees meer

Ongenode buitenlandse gasten en petazzi

Stel je voor: de gemeente laat weten dat zij vanwege een ernstig woningtekort jouw huis heeft aangewezen voor huisvesting van vier mannen. Niemand wacht op zo’n toewijzing. In de oorlog was dat een normale procedure.

Lees meer

De eerste generatie Oekraïnse migranten

Migranten staan hoog genoteerd in de politieke agenda. Sommige Veldhovenaren boden en bieden onderdak aan Oekraïners. Hoe ging en gaat Veldhoven om met deze buitenlanders? Erfgoedhuis Veldhoven vraagt Veldhovenaren naar hun ervaringen als migrant of nauw betrokkene bij migratie.

Lees meer

Een memorabel jaar voor PVGE Veldhoven

De PVGE is een federatie van zeven verenigingen voor senioren in de regio Eindhoven met als motto: samen actief zijn op het gebied van hobby, sport, ontmoeten, reizen, kunst en cultuur, muziek en lezingen om “bij de tijd” te blijven.

Lees meer

We goan wir rommelen in ’t gat

Het door Sjef Eikemans en Sjef Smolders in 1961 op het verzoek van de gemeente opgerichte organiserend comité geeft zichzelf de naam van ‘de Frotters’, ontleend aan de toen nog bloeiende sigarenindustrie; men noemt iemand die hierin werkzaam is unne Frotter.

Lees meer

Ploegwedstrijden, levende historie

Ploegwedstrijden zijn in Veldhoven al vele decennia een begrip. In 2023 werd aan de Oerse Baan de 67e editie gehouden. Bij de eerste wedstrijd in 1957 zijn het de paarden die de ruime overhand hebben: in Zeelst zijn er destijds maar twee boeren die een trekker hebben.

Lees meer

Weversliedjes

Dat hand- of huiswevers een armoedig bestaan hadden blijkt uit officiële stukken maar ook uit liedjes uit die tijd. In 1834 staan er in Zeelst 49 huizen waarvan bekend is dat de eigenaar wever van beroep is. De landmeter van het kadaster tekent hierbij aan dat het om slecht gebouwde huizen gaat waar de linnen- en pellenwevers wonen

Lees meer

De Onze Lieve Vrouwedijk versus De Run 5100

Soms gaan straatnamen heel lang mee. In wat sinds 1921 de gemeente Veldhoven is, komen we in de 16e eeuw straatnamen tegen die we nog herkennen: Sittersewech, Eyndhovesche wech, Muggenhoelstraet. Een straatnaam met een lange geschiedenis en een bijzondere status is de Onze Lieve Vrouwedijk.

Lees meer

Een donderslag bij heldere hemel

Op de zonnige ochtend van zondag 17 september 1944 wordt de bevolking van het kerkdorp Zeelst opgeschrikt door een geallieerd bombardement. Bij het bombardement zijn 19 burgerslachtoffers te betreuren. Nog ieder jaar worden op 17 september de slachtoffers herinnerd en herdacht.

Lees meer