Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Veldhovens geweten

Veldhovens geweten is een artikelreeks in het Veldhovens Weekblad over bijzonder Veldhovens erfgoed.

Het Hendrinepeike

Tussen de Van Vroonhovenlaan en de Kapelstraat-Zuid ligt het Mariapad. Dit kerkenpad leidt naar de Christus Koningkerk met de bedevaartkapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Eik. Op de hoek van het Mariapad aan de zijgevel van Van Vroonhovenlaan 40 hangt een houten straatnaambordje met de naam Hendrinepeike. Het was het woonhuis van Hendrine Louwers. Toke (Cato) Bazelmans, de overbuurvrouw van Hendrine en Harry Louwers, kwam op het idee om het bordje ‘Hendrinepeike’ op te hangen.

Kerkenpad
Het bordje verwijst naar een stukje geschiedenis dat zich rondom dit paadje heeft afgespeeld. Het woonhuis dat het bordje draagt is in 1919 door de familie Louwers gebouwd. Het gezin kent dan vier kinderen waaronder Hendrine (1875-1962) en Harry (1886-1967) die beiden ongehuwd blijven.

Het paadje naar de kerk is een klein smal modderpaadje.  Als je de weg via het paadje volgt kom je recht voor de kerk uit. Het pad loopt over het erf van de familie Bazelmans. De kerkgangers hebben het recht van overpad om zonder omwegen rechtstreeks naar de kerk te kunnen gaan. Hendrine gaat regelmatig over het ‘peike’ naar de kerk. Ze is voorbidster. Vaak gaat ze het rozenhoedje voorbidden als er iemand bediend is of begraven wordt. Omdat Hendrine voorbidster is, krijgt ze van de parochie een gratis stoel vooraan in de kerk. Normaal zou ze daar 3 cent voor moeten betalen. De plaatsen in de kerk worden dan nog verpacht. Ook broer Harry neemt vaak het ‘peike’. Meestal op een drafje want Harry heeft er een handje van om overal te laat te komen.

Hendrine en Harry hebben er gewoond tot 1946, toen zijn ze verhuisd naar een kamer in het klooster van Mariaoord. Hendrine is in 1962 overleden, haar broer Harry vijf jaar later in 1967.

Striepen
In de tijd dat Harry en Hendrine in het pand wonen, heet de Van Vroonhovenlaan nog de Casparlaan. Caspar was de voornaam van burgemeester Van Vroonhoven. De Casparlaan is niet verhard en wordt in de volksmond het Strieperspad genoemd. Dagelijks lopen ‘de striepers’ oftewel de sigarenstrippers over dit pad naar hun werk in de sigarenfabriek. In de straat heeft op een woonhuis nog lang het bordje met de naam ‘Striepspad’ gehangen.

Caspar van Vroonhoven
Caspar van Vroonhoven was de laatste burgemeester van Veldhoven-Meerveldhoven vanaf 1909 tot de fusie in 1921. In november 1953 verwerpt de gemeenteraad een voorstel om in naar burgemeesters genoemde straten ook de functie op te nemen. Slechts twee vernoemingen wijken hiervan af: de Burgemeester Van Hoofflaan en het Burgemeester Elsenpark.

As voor het modderpad
Het Hendrinepeike is jarenlang een modderpaadje met butsen en kuilen gebleven. Tot in de jaren 60 gooien bewoners in de omgeving de as van de kachel in de kuilen van het modderpad. Inmiddels is het Hendrinepeike geasfalteerd, van modder en kuilen is geen spoor meer te bekennen. Het is nog wel lang een pad gebleven waar teenagers zich overgaven aan amoureuze verkenningen. Misschien nog wel? De rol van kerkenpad zal waarschijnlijk vooral geschiedenis zijn geworden. De statige hagen langs het pad zijn gebleven.

MEER ARTIKELEN

Koningshof

Koningshof geniet tot over de landsgrenzen bekendheid als NH hotel, maar de naam Koningshof is ook verbonden aan het voormalige klooster met middelbare scholen.

Lees meer

Wereldkampioen Rinus Schoonen

Het overkomt niet veel mensen dat ze gelukgewenst worden door twee premiers. En zeker niet binnen drie dagen. In 1968 viel die eer wel te beurt aan Rinus Schoonen.

Lees meer

Het verdwenen schilderij

Eeuwenlang heeft in de R.K. pastorie van Veldhoven-Dorp een schilderij gehangen waarop de familie Bertrandt staat afgebeeld. Naar één van de afgebeelde familieleden – Carolus Bertandt – is in Veldhoven in 1967 een straat vernoemd, de Pastoor Bertrandstraat. Tegenwoordig hangt het schilderij in de abdij van Postel.

Lees meer

KPJ Sportdagen van weleer

De KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren) is in de jaren twintig van de vorige eeuw ontstaan uit de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) en de Boerinnen Jeugd Bond (BJB). De activiteiten zijn destijds gericht op het kunnen runnen van een boerderij of een tuinderij, maar ook sportdagen, zomerkampen en ploegwedstrijden.

Lees meer

Soldaten in de Kempen

Ze waren welkome gasten in september 1944, maar in de loop van haar geschiedenis heeft de Kempen ook veel last gehad van legers die door de regio trokken en er huis hielden.

Lees meer

“It is mei sizzen net to dwaen”

Merefelt, hoogste etage, uitzicht over Veldhoven. Ideaal voor een ‘starter’ op de woningmarkt, maar ook voor een moeder en oma van 98. Sjoerdje Beerens – ze leefde in drie culturen – voelt zich er thuis. Zij vertelt waarom.

Lees meer

Extreem weer in Veldhoven: dakstro als veevoer

We klagen graag over het weer: te heet, te nat, te koud, te droog. Afgelopen winter stond in het teken van de wateroverlast. Overheidsmaatregelen vangen dan de ergste schade op zodat de lasten voor de burger worden beperkt. In het verleden waren de klappen groter.

Lees meer

Op de markt is een gulden…

“Uiteraard is er een gemeentelijk Marktreglement,” zegt marktmeester Jeroen Sanders van de weekmarkt in het Citycentrum. “Maar de gezamenlijke marktkooplui hebben ook met elkaar praktische afspraken gemaakt. Zij kennen de regels en weten wat werkt in de praktijk.

Lees meer

D’r is gin schonder plekske op de wirreld

Ieder jaar vindt in Nederland op 11 november een aardverschuiving plaats. Vanaf die datum worden veel plaatsen opeens aangeduid met een bijnaam, en dat blijft dan zo tot en met carnaval. De carnavalsnaam voor Veldhoven wordt ‘Rommelgat’ en het carnavalskrantje krijgt de naam ‘de Rommelpot’.

Lees meer

Ongenode buitenlandse gasten en petazzi

Stel je voor: de gemeente laat weten dat zij vanwege een ernstig woningtekort jouw huis heeft aangewezen voor huisvesting van vier mannen. Niemand wacht op zo’n toewijzing. In de oorlog was dat een normale procedure.

Lees meer

De eerste generatie Oekraïnse migranten

Migranten staan hoog genoteerd in de politieke agenda. Sommige Veldhovenaren boden en bieden onderdak aan Oekraïners. Hoe ging en gaat Veldhoven om met deze buitenlanders? Erfgoedhuis Veldhoven vraagt Veldhovenaren naar hun ervaringen als migrant of nauw betrokkene bij migratie.

Lees meer

Een memorabel jaar voor PVGE Veldhoven

De PVGE is een federatie van zeven verenigingen voor senioren in de regio Eindhoven met als motto: samen actief zijn op het gebied van hobby, sport, ontmoeten, reizen, kunst en cultuur, muziek en lezingen om “bij de tijd” te blijven.

Lees meer

We goan wir rommelen in ’t gat

Het door Sjef Eikemans en Sjef Smolders in 1961 op het verzoek van de gemeente opgerichte organiserend comité geeft zichzelf de naam van ‘de Frotters’, ontleend aan de toen nog bloeiende sigarenindustrie; men noemt iemand die hierin werkzaam is unne Frotter.

Lees meer

Ploegwedstrijden, levende historie

Ploegwedstrijden zijn in Veldhoven al vele decennia een begrip. In 2023 werd aan de Oerse Baan de 67e editie gehouden. Bij de eerste wedstrijd in 1957 zijn het de paarden die de ruime overhand hebben: in Zeelst zijn er destijds maar twee boeren die een trekker hebben.

Lees meer

Weversliedjes

Dat hand- of huiswevers een armoedig bestaan hadden blijkt uit officiële stukken maar ook uit liedjes uit die tijd. In 1834 staan er in Zeelst 49 huizen waarvan bekend is dat de eigenaar wever van beroep is. De landmeter van het kadaster tekent hierbij aan dat het om slecht gebouwde huizen gaat waar de linnen- en pellenwevers wonen

Lees meer

Koning Klant werd praktisch

“Het gat van Veldhoven is gedicht” meldde het Eindhovens dagblad op 29 september 1978, daags na de officiële opening van het Citycentrum. De eerste fase van een stedelijke ontwikkeling die op 19 oktober 1983 werd voortgezet met de afronding van de tweede fase, 40 jaar geleden.

Lees meer

De Onze Lieve Vrouwedijk versus De Run 5100

Soms gaan straatnamen heel lang mee. In wat sinds 1921 de gemeente Veldhoven is, komen we in de 16e eeuw straatnamen tegen die we nog herkennen: Sittersewech, Eyndhovesche wech, Muggenhoelstraet. Een straatnaam met een lange geschiedenis en een bijzondere status is de Onze Lieve Vrouwedijk.

Lees meer

Een donderslag bij heldere hemel

Op de zonnige ochtend van zondag 17 september 1944 wordt de bevolking van het kerkdorp Zeelst opgeschrikt door een geallieerd bombardement. Bij het bombardement zijn 19 burgerslachtoffers te betreuren. Nog ieder jaar worden op 17 september de slachtoffers herinnerd en herdacht.

Lees meer